OSTALE FIKSNE ZVEZDE

Ići dole

OSTALE FIKSNE ZVEZDE

Počalji od bibiboom taj Ned Jul 11, 2010 5:10 am

Fiksne zvezde

se od planeta razlikuju po svom dramatičnijem, neočekivanijem i silovitijem uticaju. Planetarni efekti su po pravilu postepeni i dejstvuju srazmerno polako, moglo bi se reći blago, dok zvezde većinu svog uticaja ispoljavaju kroz nenadane, teške i žestoke izlive, stvarajući u kratkom razdoblju strahovita dejstva. Pošto osobu uzvise do neslućenih visina, odjednom je obore izazivajući niz dramatičnih i neočekivanih pogubnih dogadjaja. Drugim rečima, fiksne zvezde mogu da izvuku čoveka iz krajnje bede do samog vrha i obratno, dok planetama to nije svojstvo. Moglo bi se istaći već prilično ustaljeno pravilo da zvezde ne dejstvuju same, izuzev u slučajevima kada se nadju na uglovima horoskopa, te da njihove glavne efekte prenose planete. Izgleda kao da one tvore temelj na kojem se izgadjuje horoskop, a ako se planeta poklopi sa zvezdom, njeno dejstvo će biti izuzetno uvećano, pri čemu zadobija važnost u životu, koja inače ne bi ni mogla da se nasluti samo iz njenog položaja ili aspekata u horoskopu. Svim astrolozima su poznati slučajevi u kojima odredjena planeta u horoskopu postaje naglašena bez vidljivog razloga, pa drastično dejstvuje tokom života – to obično neka fiksna zvezda deluje u pozadini preko planete o kojoj je reč. Opseg i veličina efekata koje izaziva zvezda od nekoliko raktora, izmedju ostalog od a) vidljive veličine, b) nebeskog položaja c) priroda planete preko koje dejstvuje d) opšteg svojstva horoskopa Vidljiva veličina Veličina zvezde sastoji se u odredjenom odnosu prema svom intenzitetu. Zvezde prve veličine poseduju ogromnu snagu, one druge veličine su već znatno slabije i tako redom niz lestvicu, pri čemu su zvezde ispod četvrte veličine već veoma malo efektne, izuzev ako se ne radi o rojevima. Nebesi položaj Što je zvezda bliža ekliptici, veća je i njena snaga, a zvezde sa severnom deklinacijom biće uticajnije u severnoj hemisferi nego one sa južnom deklinacijom i obrnuto u ježnoj hemisferi. Često se kaže da zvezde sa velikim latitudama ne mogu da utiču na nas, ali bih tačnost ovakve pretpostavke podvrgao sumnji. Iskustvo, posebno ono sa kometama, kao da nam ukazuje da tela iz svih delova nebeske sfere ispoljavaju svoj uticaj na Zemlju i njene stanovnike. Priroda planete preko koje dejstvuje Kao što je već istaknuto, fiksne zvezde daju snagu i energiju planetama, modifikujući njihova dejstva, ali u isti mah priroda planeta ispoljava jak uticaj kojim kontroliše ishod. Najveći efekat postiže se kada su u horoskopu i zvezda i planeta iste prirode, u kom slučaju uticaj planete dostiže vrhunac, iako je u isto vreme dejstvo zvezde umanjeno. Opšte dejstvo horoskopa Razmatranje ove teme je veoma važno, pa ga ni u kom slučaju ne smemo zaobići. Rezultat dejstva zvezde na planetu uveliko zavisi od jačine, odnosno slabosti planete u horoskopu. Tako će u karti koja pokazuje veliku sposobnost i visoki položaj, uspeh postignut uz pomoć zvezde biti mnogo tračniji nego u horoskopu u koje nije ni nagovešten. U svim slučajevima fiksne zvezde ne poriču planetarne indikacije. Čovek neće postati ubica, lopov ili falsifikator samo zbog zasebnog dejstva zvezde, jer da bi se to dogodilo opšta priroda mape mora da bude odgovarajuća u skladu sa takvim nagoveštajima. Glavna funkcija zvezde je da ističe kvalitete, a ne da ih daruje, pa precizno svojstvo efekata treba tražiti pomoću ustaljenih astroloških pravila. Slično je i sa direkcijama: dejstvovanje zvezde u horoskopu biće daleko moćnije ako je u isto vreme na snazi neka planetrna direkcija srodne prirode. Fiksne zvezde u horoskopu deluju na osnovu svojih položaja, pošto se kaže da one ne „odašilju zrake“, to jest po tome su njihovi aspekti nedelotvorni i ispoljavaju se samo putem konjukcije i paralele u horoskopu. Kao što je to slučaj sa planetama i zvezde su najmoćnije kada se nalaze na vrhuncu ili zalaze, ili su pak na Nadiru, pa makar bile i same. U takvoj situaciji sve zvezde prve veličine donose slavu i ugled, koji će biti izgubljeni ili održani s mukom i uz opasnosti ako zvezda ima marsovsku prirodu, a ako je srodna Saturnu sledi potpuni gubitak ugleda i propast. Pojedini uglovi horoskopa na kojima se nalazi zvezda ispoljavaju sopstveni modifikujući efekat, pa tako deseto polje horoskopa utiče na zanimanje, sedmo na parnera, četvrto na kuću a prvo polje horoskopa na samog pojedinca. Zvezda ima najmoćnije dejstvo ako se nalazi u konjukciji ili paraleli sa planetom u horoskopu. Konjukcija se ovde obično odredjuje na potpuno isti način kao i planetarna konjukcija u horoskopu, znači prema stepenu ekliptičke longitude na koji deluje zvezda, a paralela prema njenoj deklinaciji i te dve pozicije su jedine stekle pravo glasa u primeni. Pa ipak, opaziće se da je i opozicija skoro podjednako moćna kao i konjukcija, te da kvadrat ima neosporan uticaj, koji ne bi bilo mudro zanemariti. U slučajevima trigona i sekstila, pak primećeno je vrlo malo efekata, ako ga uopšte ima, ali je uglavnom osnovni razlog to što se planetarni aspekti zvezda sa latitudom, s izuzetkom kvadrata i opozicije u horoskopu, ne odigravaju na očekivanim zodijačkim stepenima. Ipak je vrlo jednostavno izračunati račna mesta u kojima se ti aspekti obrazuju, pa ako se to učini u par primera uskoro će biti omogućeno izvesti definitivan zaključak o njihovoj snazi. Sa istom poteškoćom smo suočeni prilikom prilikom izlaska ili zalaska zvezde, pa kada ekliptička longituda zvezde izlazi ili zalazi, sama zvezda može biti već daleko iznad ili ispod horizonta. Ovo je posebno važno prilikom ispitivanja ugaonih dejstava zvezda koja može da utiče preko svoje ekliptičke longitude ili svoje telesne pozicije, kao i izračunavanju primarnih direkcija horoskopa. Jer, u mnogo slučajeva direkcija Asceenta u konjukciji sa zvezdom nije moguća, pošto ova niti izlazi niti zalazi na latitudi u mestu rodjenja. Postavlja se još jedno pitanje u vezi sa delovanjem zvezde, a to je „linija rekstacenzije“. Predloženo je da zvezda može da dejstvuje preko stepena koji odgovara njenoj reksacenziji. Tako Algol na 25° 3’ Bika ima R.A. od 45° 44’, koja kada se konvertuje direktno u longitudu bez latitude odgovara 18° 12’ Bika. Mogu se koristiti i primarne i sekundarne direkcije, koje se izračunavaju na uobičajeni način. Preostaje još da razmotrimo pravu prirodu fiksnih zvezda i način njihovog predstavljanja. Opšte prihvaćeno da se uticaj koji ispoljavaju zvezde izražava metodom koja podrazumeva upotrebu termina vezanih za planete našeg Sunčevog sistema. Tako izvesna zvezda može, na primer, da bude „marsove prirode“, što znači da poseduje karakteristike slične onima koje ova planeta pokazuje u horoskopu. Često se pak, pominju dve ili više planeta, pri čemu se smatra da ona koja je pomenuta prva predstavlja glavni zvezdani uticaj. Druga oličava neku vrstu modifikovanog uticaja, tako da, na primer, zvezda koja ima prirodu Marsa i Jupitera ima uticaj sličan Marsu, koji je modifikovan od strane Jupitera. Tako se čisto marsovskim kvalitetima pridodaje Jupiterova otvorenost, prisutno je više optimizma i dobre sreće no što bi to inače bio slučaj itd. Efekat će biti sličan promisorovoj konjukciji sa signifikatorom u direkcijskoj astrologiji, pri čemu u ovom primeru Mars predstavlja signifikatora a Jupiter promisora. Iz toga sledi da će dejstvo zvezde koja ima prirodu Jupitera i Marsa biti donekle drugačije, pošto će u tom slučaju naglasak biti na Jupiteru, a Mars će njegovim karakteristikama pridodati nešto svoje vatrenosti i energije. Metod klasifikovanja i opisivanja tačne prirode zvezda omogućuje nam da steknemo prikladnu predstavu o svakoj zvezdi, a ako ga povežemo sa znakom i dekadom koju zvezda zauzima, uz planetu i kuću kroz koje zvezda deluje u datom horoskopu, u znatnoj meri ćemo obogatiti naše procenjivanje njenog specifičnog efekta. Tako ćemo moći da utvrdimo i način na koji deluje neka manje poznata zvezda, pošto njenu prirodu možemo dokučiti na osnovu opšteg svojstava sazveždja kojem pripada. Ne znamo kako su te prirode na samomn početku otkrivane ili utvrdjivane, pošto nam Ptolomej, kojem možemo da zahvalimno za njih, nije ostavio nikakava pravila za njihovo odredjivanje. Izvesno je da je on sam sledio izvesna pravila, jer bi inače teško mogao da proceni one nijanse uticaja. Prema Agripi, priroda fiksnih zvezda saznaje se na osnovu sličnosti u boji sa planetama, što on opisuje na sledeći način: Saturn, plav, olovno siv i sjajan; Jupiter, boje limuna koja prelazi u bledilo i jasan; Mars, crven i vatren; Sunce, žuto, pri izlasku crveno, potom blještavo; Venera, bela i sjajna, izjutra bela, crvenkasta uveče; Merkur, svetlucav; Mesec, jasan. Ovome treba dodati Uran, koji je svetao i zelenkast i Neptun, takodje zelenkast, ali ne toliko svetao. Ovaj metod baš ne može da se pohvali kao izuzetno naučan, a i pitanje je da li se radi o istom onom metodu koji je koristio i Ptolomej. Slede glavni efekti zvezda bilo koje prirode, izraženi jezikom natalne astrologije: URAN – Zanimanje za okultizam, elektriku, vazduhoplovstvo, antikvitete; neočekivan. Kada je na Ascedentu u horoskopu, prisutna je ekscentričnost zbog učenosti. Ako je u Zenitu horoskopa, učenost, ugled u umetnosti i nauci, mehaničke i pronalazačke sposobnosti. SATURN – Gubitak časti, propast, nesreća. Kada je na Ascedentu u horoskopu, hrabrost, misaonost, melanholija, podložnost osramoćivanju, mnoštvo briga i strahovanja, povezano sa gradjevinama, rudama i mineralima. Ako je Mesec na vrhu sedmog polja horoskopa pogodjen jakim nepovoljnim uticajem Saturna, koji vlada sedmim poljem u horoskopu, imaće aljkavu ženu. Ako je u Zenitu, na pomolu su neprilike zbog starih ljudi, padanje u nemilost, gubitci u trgovini, podle kolege, uspon nakog kojeg sledi pad. Sa Suncem ili Mesecom slabost i mršavost, puno jada. Ako nepovoljno utiče na Merkur, nastupiće gluvoća. JUPITER – Kada je na Ascedentu u horoskopu donosi trezvenost, ozbiljnost, strpljivost, zaostavštine, crkveno zvanje. Ako je u Zenitu horoskopa slede počasti, slava, napredovanje, uspeh u trgovini i crkvi. MARS – Nasilna smrt, konačni krah usled beesmislica ili ponosa. Ako je na Ascedentu u horoskopu donosi blagostanje, moć, hrabrost, velikodušnost, pronicljivost, uspon u auteritetu, ratnički uspeh, podložnost posekotinama, ranama, nezgodama, povredama i ozledama lica, glavobolji i groznicama. Kada je u Zenitu horoskopa pospešuje ratnički ugled, uspeh u trgovini i zanimanjima kojima upravlja Mars. Ako nepovoljno utiče na Merkur, nastupa gluvoća. VENERA – Kada je na Ascedentu u horoskopu donosi dobru sreću, zadovoljstvo, poklone, povoljna je za ljubav i brak, dobitke u vidu zaostavština i nasledja. Ako je u Zenitu horoskopa, slava i uspeh, poslovanje i pomoć sa ženske strane, uspeh u zanimanjima kojima upravlja Venera. MERKUR – Kada je na Ascedentu u horoskopu donosi počasti, intelekt, izuzetnu učenost. Ako jeu Zenitu horoskopa, poslovne aktivnosti, dobitak preko knjiga i intelektualnih stvari. SATURN – JUPITER – Dostojanstvo, pobožnost, konzervativnost, preduzimljivost, uzdržanost. Ako je u Zenizu horoskopa, počasti i napredovanje. SATURN – MARS – Neustrašivost, okrutnost, tvrdoglavost, sklonost preljubi, kriminalu i lažima, gubitak imovine, siromaštvo, malo prijatelja. Ako se radi o zvezdi prve veličine, uspon zahvaljujući zelenaštvu ili nepoštenim postupcima. Ako je u Zenitu horoskopa, loša reputacija, uspeh u trgovini propraćen sramotom i propašću. SATURN – VENERA – Aljkavost, izuzetna nemoralnost, bestidnost, buntovništvo, okrutnost i tuga u ljubavi. Kada je na Ascedentu u horoskopu donosi dobru narav, zdravlje, dobit od radinosti i braka. Ako je u Zenitu horoskopa poboljšava zdravlje i donosi slavu uz pomoć pretpostavljenih. SATURN – MERKUR – Prepredena lažljivost, lopovluk, lopuža, skandali i klevetanje. JUPITER – SATURN – Zaostavštine, nasledje, slava, naročito ako je na Ascedentu u horoskopu, ali nepromišljenost i nesreća u ljubavnim aferama. Kada je u Zenitu horoskopa, donosi počasti i zvanja. JUPITER – MARS – Visoke ambicije, ponos, ljubav prema moći, širina pogleda, a ako raste i vojne počasti. Kada je u Zenitu horoskopa, donosi visoka crkvena zvanja, ratničko napredovanje, uspeh u poslu. JUPITER – VENERA – Zadovoljstvo, srećan karakter, počasti, filozofski um, crkveno i državno napredovanje, pomoć od strane žena. Ako je na Ascedentu ili u Zenitu horoskopa , sledi počast i bogatstvo. JUPITER – MERKUR – Pobožan duh, misaonost, filozofska nastrojenost, pisac verskih i sličnih knjiga. MARS – SATURN – Pakost, kradljivost, nemilosrdnost, svirepost, odbojnost, lažljivost, nesreće, nasilna smrt. Ako je na Ascedentu ili u Zenitu horoskopa donosi vojna zvanja ali uz gubitak časti na kraju. MARS – JUPITER – Veliki ponos, široka liberalnost, sklonost ka upravljanju, kosmopolitska shvatanja. Ako je na Ascedentu ili u Zenitu horoskopa donosi vojne počasti i zvanja. MARS – VENERA – Žestoke strasti, umetničko osećanje, dobit preko žena i prijatelja, počasti i zvanja u ratničkim poslovima, naročito akoje na Ascedentu ili u Zenitu horoskopa. MARS – MERKUR – Visoka preduzimljivost, borbenost, destruktivnost. Ako raste izaziva plahost, izuzetnu tvrdoglavost, karh usled svojeglavosti i prenagljenog ponašanja. Kada je na vrhuncu izaziva promenljlivost u poslu. MARS – MESEC – Pustolovnost, izdajništvo, drskost, neposlušnost, brutalnost, opasnost po oči. Ako raste, donosi bolove u očima, slab vid, neprilike sa ženama i gubitke zbog njih. Kada je na vrhuncu sledi gubitak časti i hapšenje. SUNCE – MARS – Neustrašivost, netrpeljivost, ratničko umeće, previše samopouzdanja, neobuzdanost, okrutnost, osvetoljubivost, energična organizacija, opasnost po oči, nezgode i nasilna smrt. VENERA – JUPITER – Prefinjenost, dobrota, visoka moralnost, živahnost, iskrenost, čistota, dobro zdravlje, sklonost umetnostima, sreća u ljubavi i braku, pomoć od rodjaka. VENERA – MERKUR – Idealistička i duhovna priroda, lepota, urednost, ljupkost, prefinjenost, učtivost, inteligencija. MERKUR – JUPITER – optimizam, vedrina, filozofske sklonosti i širokoumnost, religiozna nastrojenost, uspeh preko uticajnih prijatelja ili crkve i prava. MERKUR – MARS – Neumerenost, sklonost raspravljanju, nepouzdanost, beskrupuloznost, izloženost pogrdama, sposobnosti za mehaniku, izuzetna brzina razmišljanja i pričljivost. MERKUR – VENERA – Ugladjenost, pristupačnost, urednost, elegancija, blaga narav, prefinjena i umetnička priroda, počasti i bogatstvo. Ako je na Ascedentu horoskopa, ljubav prema poeziji, slikarstvu i poučavanju, oštroumnost. Kada je u Zenitu horoskopa, donosi uspeh u književnosti i pravničkim zanimanjima. MESEC – MARS – promenljivost, strastvenos, razuzdanost, podložnost nezgodama, naročito na putovanjima, slabe oči, povrede lica. MAGLINE I ROJEVI – Slepilo, zaraze, nezgode, groznice, svadje, silovanja, ubistva, izgnanstva i obezglavljivanje.


Poslednji izmenio bibiboom dana Ned Jul 11, 2010 5:23 am, izmenjeno ukupno 1 puta
avatar
bibiboom
Admin

Posts : 277
Join date : 08.02.2010
Age : 39

Pogledaj profil korisnika http://bibiboom.serbianforum.info

Nazad na vrh Ići dole

Re: OSTALE FIKSNE ZVEZDE

Počalji od bibiboom taj Ned Jul 11, 2010 5:11 am

Aldebaran

Sazveždje Tauri, nalazi se na 9° 47 Blizanaca Bledo – ružičasta zvezda, koja obeležava Bikovo južno ili levo oko. Ime joj je izvedeno od reči Al-Dabaran, ili Sledbenik. Bila je jedna od četiri carske zvezde ili Čuvara Neba kod Persijanaca oko 3000. godine pre Hrista, kada je kao Čuvar Istoka obeležavala prolećnu ravnodnevicu, dok su ostale tri zvezde bile Regulus, Antares i Formalhaut. Aldebaran je zvezda tipa Solarnog spektra, a udaljena je od nas nekih dvadest osam svetlosnih godina i udaljava se brzinom od oko 30 milja u sekundi. Uticaj: Prema Ptolomeju, ima Marsovu prirodu, ali Alvidas tvrdi da je nalik na celovitost, omiljenost, hrabrost, surovost, sklonost buntovništvu, odgovorni položaj javne počasti i dobit, moć ili bogatstvo stečeno preko drugih, čije se dobrobiti retko pokazuju kao tajne, a prisutna je i opasnost od nasilja i bolesti. Na Ascedentu: počasti, napredovanje, dobra sreća, i naklonost žena. U Zenitu horoskopa i u konjukciji sa Mesecom je dobar ortak, ali ako je u konjukciji sa oba vladara, Ascedenta i Meseca ukazuje na ubilačku prirodu, pogotovu ako je vladar Ascedenta neka muška planeta a Sunce u isti mah pogodjeno nekim nepovoljnim uticajem. Sa Suncem: ogromna energija i istrajnost, izuzetne materijalne počasti, uz opasnost od njihovog gubitka, opasnost od svadja i zakona, slva i bogatstvo se okončvaju sramotom i propašću, podložnost oboljenjima, groznicama i nasilnoj smrti. Ako je u konjukciji sa Suncem i sa Marsom, izuzetna podložnost zaraznim groznicama. Sa Mesecom: povoljno za posao, počasti, i poverenje, naročito ako se nalazi u prvom ili desetom polju horoskopa, uz opasnost od nesreća. Povoljno za kućne, javne i verske poslove, opasnost od nasilne smrti. Ako se Mars ili Saturn nadju u isto vreme sa Antaresom, osoba može završiti na vešalima ili ubijena ubodom sablje. Sa Suncem ili Mesecom: bilo da je na vrhuncu ili da raste, donosi veliku slavu posredstvom nasilja uz poteškoće i nedaće. Sa Merkurom: pogadja zdravlje i kuću; istaknutost u poslovima kojima upravlja Merkur, materijalna dobit, mnoštvo učenih prijatelja. Sa Venerom: slava u književnosti, muzici ili umetnosti; stvaralačke sposobnosti, povoljno za zdravlje i venčanja. Sa Marsom: veliko vojno napredovanje propraćeno mnoštvom opasnosti; podložnosst nezgodama, groznicama i nasilnoj smrti. Ako je Mesec u isto vreme sa Antaresom, naročitoo ako je to na uglovima horoskopa, smrt nastupa usled uboda, udarca ili pada. Sa Jupiterom: velike crkvene počasti i visoko vojno zvanje. Sa Saturnom: mnogo muka, čudan um, velika poročnost, sarkazam, rečitost, dobro pamćenje, studiozna i suzdržana priroda, pravničke sposobnosti, uspeh u kući i na poslu, gubitci prijatelja sa merkurovom prirodom. Ako se u isto vreme i Mesec nadje na Antaresu, to ukazuje na nasilnu smrt, verovatno vešanjem. Sa Uranom: sklonost nauci, ljubitelj prirode, kritičnost, pravičnost, uspeh u kući i u politici, javne počasti, pobornik okultizma, zbog čega može da izadje na rdjav glas, oklevajuća smrt. Sa Neptunom: povezano sa naukom, umetnošću, okultizmom i medijumske sposobnosti, dobar intelekt, gubitci zbog požara, električne struje ili špekulacija, ali dobit na metalima, mašinama ii naučnim spravama, naročito ako je Mars jak; puno putovanja, smetnje porodičnoj sreći, nepovoljno za decu, opasnosti od nezgoda i naprasne smrti. Sa Fortunom ili njenim upravljačem, siromaštvo. Sa malefičnom planetom u četvrtom, sedmom, jedanaestom ili dvanaestom polju horoskopa i Mesecom u isto vreme na Antaresu nastupa smrt od iznenadnog udarca sabljom, uboda ili pada.


Poslednji izmenio bibiboom dana Ned Jul 11, 2010 5:23 am, izmenjeno ukupno 1 puta
avatar
bibiboom
Admin

Posts : 277
Join date : 08.02.2010
Age : 39

Pogledaj profil korisnika http://bibiboom.serbianforum.info

Nazad na vrh Ići dole

Re: OSTALE FIKSNE ZVEZDE

Počalji od bibiboom taj Ned Jul 11, 2010 5:12 am

Rigel

Sazveždje Orionis, nalazi se na 16° 50’ Blizanaca
Dvostruka, plavičasto-bela zvezda, smeštena na Orionovom levom stopalu. Naziv potiče od reči Ridžl, što znači stopalo. Uticaj: prema Ptolomeju i Liliju, po prirodi je kao Jupiter i Saturn, ali pozniji autori smatraju da je prikladniji i sličniji uticaj Jupitera i Marsa. Alvidas je uporedjuje sa Merkurom, Marsom i jupiterom. Donosi dobrodušnost, počasti, blagostanje, sreću, slavu, ugled i sposobnosti za pronalaštvo i mehaniku. Sa Ascedentom: donosi dobru sreću, napredovanje, bogatstvo, velike i tajne počasti. U Zenitu horoskopa: izuzetno vojno ilil crkveno napredovanje, bes, ljutnja, velikodušnost; obilna zarada stečena radom, strahovanja, trajne počasti. Sa Suncem: neustrašivost, hrabrost, drskost, neobuzdana narav, prenagljeni postupci, krvoprolića, mnogo neprijatelja, izuzetno dobra sreća, vojni uspesi. Sa Mesecom: brojne brige i razočarenja, ugroženost života i imovine, bolesti, nepovoljno za zaradu, slabo zdravlje ili smrt žene ili majeke. Sa Merkurom: naučničke sposobnosti, ugledan položaj povezan sa merkurijanskim delatnostima ili naukom. Sa Venerom: počasti ili dobrobit dolaze polovinom života, povoljan brak sa uticajnom osobom, naročito za žene. Sa Marsom: neobuzdanost, pronicljivost, bavljenje mehaničarskim delatnostima, veliko vojno napredovanje. Sa Jupiterom: izuzetno napredovanje u crkvi ili na području prava, brojna putovanja, dobit od poslova sa inostranstvom, povoljno za brak. Sa Saturnom: korist od starijih ljudi, sveštenika i pravnika, pravičnost, profinjenost, povoljno za zaostavštine i nasledja, sklad u kući, dobro zdravlje, dugovečnost. Sa Uranom: naučnike i romantičarske sklonosti, zanimanje za antikvitete, slava od istorijskih ili geoloških otkrića, najverovatnije u nekoj još neistraženoj zemlji, prijateljstva u inostranstvu sklopljena na osoben način, mogo pustolovina i izbegavanje pogubnih situacija u zadnji čas, rano razočarenje u ljubav, povoljno za brak posle tridesete; smrt u stranoj zemlji u nekoj trivijalnoj nezgodi. Sa Neptunom: ljubaznost, energičnost, učen i delatan um, položaj u vladi ili na čelu neke naučne ustanove, obazrivost, rezervisanost, snalažljivost, spremnost, diplomatsko ophodjenje, zanimanje za okultno, uspeh, ugled u javnosti, sklad u kući, prirodna smrt.


Poslednji izmenio bibiboom dana Ned Jul 11, 2010 5:23 am, izmenjeno ukupno 1 puta
avatar
bibiboom
Admin

Posts : 277
Join date : 08.02.2010
Age : 39

Pogledaj profil korisnika http://bibiboom.serbianforum.info

Nazad na vrh Ići dole

Re: OSTALE FIKSNE ZVEZDE

Počalji od bibiboom taj Ned Jul 11, 2010 5:12 am

Belatriks

Iz sazveždja Orionis, nalazi se na 21° 28’ Blizanaca
Blago promenljiva bledo-žuta zvezda, smeštena u levom Orionovom ramenu. Naziv znači „žena - ratnik“, ali prema Balindžeru, značenje je „Brzi dolazak“ ili „Hitro uništenje“.
Uticaj: prema Ptolomeju isti je kao Marsov i Merkurov; po Avidasu, kao uticaj povoljnog aspekta izmedju Merkura i Marsa. Donosi velike civilne ili vojne počasti, ali i opasnost od naglog gubitka istih; slava, bogatstvo, ugledni prijatelji i podložnost nezgodama koje izazivaju slepilo i propast. Ako je zastupljena u horoskopu žene, čini je brbljivom i džangrizavom, dajući joj kreštav, jak i oštar glas.
U Zenitu horoskopa donosi svadje , mržnju, počinjenu ili pretrpljenu podvalu, falsifikovanje, prevaru, lako i brzo bogaćenje i krivokletstvo.
Sa Suncem: kolebljivost, promenljivost, neodlučnost u poslu, mehaničke spsobnosti, bogatstvo i počasti uz konačni krah, slepilo prouzrokovano nezgodom, zaraza, teška bolest, groznice ili nasilna smrt.
Sa Mesecom: luksuz, požuda, uzaludne ambicije, jalovost, propast, slepilo zbog nezgode, velika moć, počasti i blagostanje, slava u ratničkim delatnostima, kao vojnik, hirurg, metalac; može se steći odlikovanje za hrabrost.
Sa Merkurom: počasti i zvanje u vojnim delatnostima, povoljno za prijateljstva i društvene poslove.
Sa Venerom: mnogo ispaštanja u ljubavnim vezama zbog neobuzdanih osećanja.
Sa Marsom: snaga, energičnost uspeh u vojničkoj profesiji, hirurgiji ili metalurgiji, podložnost nezgodama.
Sa Jupiterom: filozofski i religiozno nastrojen um, dvoličnost, moguć fanatizam, pravnička istaknutost, izuzetna slava uz opasnost od klevetanja.
Sa Saturnom: povučen i studiozan život, rezervisanost, misaonost, nepovoljno za dobit usled nedostatka interesa, siromaštvo potkraj života, često ne skalpa brak, no ako se venča, bračni partner može da umre mlad; bez dece.
Sa Uranom: mentalni poremećaji, mnoštvo aktivnosti, okultna i nepraktična interesovanja, stalno ispaštanje zbog istih grešaka, nesklad sa rodjacima i susedima, uspeh u zaokupljenosti konstruisanjem neke posebne naprave, ali uz malo finansijske dobiti; nepovoljno za porodična pitanja, puno manjih nezgoda.
Sa Neptunom: bridak intelekt, ekstremnost, malo promišljenosti ili uravnoteženosti, mnogo svadja, sposobnost za trgovačke poslove, povezanost sa zavodima koji se bave patentima ili električnim napravama, loše za brak ili partnerstvo, mnoštvo neočekivanih dogadjaja, prilično dobro za dobit, smrt se mnogo puta izbegne za dlaku, ali na kraju ipak nastupa i to nasilna.


Poslednji izmenio bibiboom dana Ned Jul 11, 2010 5:24 am, izmenjeno ukupno 1 puta
avatar
bibiboom
Admin

Posts : 277
Join date : 08.02.2010
Age : 39

Pogledaj profil korisnika http://bibiboom.serbianforum.info

Nazad na vrh Ići dole

Re: OSTALE FIKSNE ZVEZDE

Počalji od bibiboom taj Ned Jul 11, 2010 5:12 am

Betelgez

Sazveždje Orionis, nalazi se na 28° 45’
Blizanaca Nepravilno promenljiva narandžasta zvezda, smeštena na levom Orionovom ramenu. Naziv potiče od Ibutu-I-Džauza, tj. Pazuh Glavnog ili Giganta, ali prema Balindžeru znači „dolazak grane“.
Uticaj: prema Ptolomeju, ima prirodu Marsa i Merkura, a Alvidas navodi dobar aspekt izmedju Merkura, Saturna i Jupitera. Donosi ratničku slavu, unapredjenje i bogatstvo.
U Zenitu horoskopa: izuzetna vojna sreća, upravljanje, pronalazaštvo, pronicljivost i pomoć u usavršavanju u umetnostima i nauci. Ako je u isto vreme sa Suncem, Mesecom ili Jupiterom, neizmerna sreća i velike počasti.
Sa Suncem: zainteresovanost i sposobnost za okultne i mistične delatnosti, akutna oboljenja, groznice, slava i visok položaj okončavaju se propašću na kraju.
Sa Mesecom: delatan um, jaka volja, uzburkanost, ispod uzdržanosti krije se buntovnički duh, vojni uspeh uz ispaštanje zbog svadja sa pretpostavljenima, mogućnost za sticanje velike moći, počasti i blagostanja.
Sa Merkurom: ozbiljnost, studioznost, naklonost nauci i književnosti; nepovoljno za dobit, slava kroz bavljenje pisanjem ili graviranjem u metale, povoljno za zdravlje uz podložnost nezgodama.
Sa Venerom: izvesna povučenost i rezervisanost, izuzetan dar za pravljenje finog nakia, povoljno za dobit, neka žalost povezana sa porodicom ili brakom.
Sa Marsom: oprez, uzdržanost, dobar vodja i organizator, počast i visoko zvanje u ratničkim poslovima.
Sa Jupiterom: ozbiljan i studiozan um, bavljenje opasnim i unosnim poslovima, velike počasti u crkvi ili na području prava.
Sa Saturnom: promućurnost, prepredenost, lukavo nepoštenje, izdaja prijatelja, život pun zbivanja, sa puno uspona i padova, konačno bogatstvo, ali uz malo raskoši, nepovoljno za porodična pitanja.
Sa Uranom: hitar, delatan i zao um, pomućuran zločinac, opšte poznat kao varalica i falsifikator, ali retko kad biva uhvaćen, sasvim prijatno ponašanje, velikodušnost i dobro srce, posedovanje hipnotičkih moći i sposobnosti čitanja misli.
Sa Neptunom: pronicljivost, mehaničke sposobnosti, mogućnost pronalaska neke mehaničke naprave, zanimanje za spiritualizam, neko telesno oboljenje ili patnja, mentalni poremećaji, nije dobro za dobit, najveći uspeh kroz partnerstvo, povoljno za brak i decu, ali nesloga sa braćom i sestrama, podložnost nekoj teškoj ili kobnoj nezgodi u zrelim godinama.


Poslednji izmenio bibiboom dana Ned Jul 11, 2010 5:24 am, izmenjeno ukupno 1 puta
avatar
bibiboom
Admin

Posts : 277
Join date : 08.02.2010
Age : 39

Pogledaj profil korisnika http://bibiboom.serbianforum.info

Nazad na vrh Ići dole

Re: OSTALE FIKSNE ZVEZDE

Počalji od bibiboom taj Ned Jul 11, 2010 5:13 am

Menkalinan


Sazveždje Aurige,
Svetla, žuta zvezda smeštena na desnom ramenu Aurige. Potiče od Al-Mankib du-l Inan, ili „Kočijaševo rame“.
Uticaj: ima prirodu Marsa i Merkura. Izaziva propast, gubitak časti, a često i nasilnu smrt. « nazad


Poslednji izmenio bibiboom dana Ned Jul 11, 2010 5:24 am, izmenjeno ukupno 1 puta
avatar
bibiboom
Admin

Posts : 277
Join date : 08.02.2010
Age : 39

Pogledaj profil korisnika http://bibiboom.serbianforum.info

Nazad na vrh Ići dole

Re: OSTALE FIKSNE ZVEZDE

Počalji od bibiboom taj Ned Jul 11, 2010 5:14 am

Sirijus

Sazveždje Kanis Majoris, nalazi se na 14° 05’ Raka
Dvostruka, sjajno-bela i žuta zvezda, smeštena u ustima Velikog psa. Naziv dolazi od reči Serios, što znači Svetlucav ili Žarki, a prema nekim piscima vodi poreklo od imena egipatskog boga Ozirisa. Kod ovog naroda bila je poznata i kao Tot i Sotis, pa je stvorila osnov za Sotijsko računanje vremena. Kinezi su je zvali Cin Lang ili Nebeski Vuk, smatrajući da njen preterani sjaj nagoveštava lopovske napade.
Uticaj: prema Ptolomeju, ima prirodu Jupitera i Marsa, dok Alvidas navodi Mesec, Jupiter i Mars. Sobom donosi čast, slavu, blagostanje, vatrenost, odanost, posvećenost, strastvenost i ozlojadjenost, a rodjene pod svojim uticajem čini kustosima, nadzornicima i čuvarima. Donosi i opasnost od psećih ujeda, koju ilustruju dva primera navedena kod Prokiona.
U Zenitu horoskopa: donosi visoku službu pri vladi, uz veliku zaradu i ugled.
Sa Suncem: poslovni uspeh, zanimanje povezano sa metalima ili ratničkim delatnostima, sklad u kući. Ako je na Ascedentu ili u Zenitu horoskop, sledi kraljevsko napredovanje.
Sa Mesecom: poslovni uspeh, uticajni prijatelji suprotnog pola, povoljno za oca, dobro zdravlje, blagotvorne promene kod kuće i na poslu.
Ako se neka zloćudna planeta nadje sa Skeatom, smrt od bajoneta ili divljih zveri. Ako se Saturn zatekne sa Mesecom, sledi smrt od divljih zveri ili vojnika.
Sa Merkurom: izuzetan poslovni uspeh, pomoć od strane uticajnih ljudi, nepotrebne brige, povezanost sa crkvom, telesni nedostatak usled nezgode.
Sa Venerom: lagodnost, udobnost i luksuz, rasipništvo, dobit od nasledja.
Sa Marsom: hrabrost, velikodušnost, vojno napredovanje, rad sa metalima.
Sa Jupiterom: poslovni uspeh, putovanja, pomoć od strane rodjaka, napredovanje u crkvenoj hijerarhiji.
Sa Saturnom: postojanost, uzdržanost, diplomatsko ophodjenje, istrajnost, visok položaj stečen preko prijatelja, povoljno za kuću, pokloni i zaostavštine, porodični sklad.
Sa Uranom: dobit i istaknutost u delatnostima kojima upravlja Uran, pomoć od strane uticajnih prijatelja, dobit od harmoničnog braka, posebno za muškarce; naprasna smrt.
Sa Neptunom: razvijena intuicija, zanimanja za okultno, pobožnost, dobre organizatorske sposobnosti, uspeh u trgovačkim poslovima, povoljno za dobit i porodična pitanja, prirodna smrt.


Poslednji izmenio bibiboom dana Ned Jul 11, 2010 5:24 am, izmenjeno ukupno 1 puta
avatar
bibiboom
Admin

Posts : 277
Join date : 08.02.2010
Age : 39

Pogledaj profil korisnika http://bibiboom.serbianforum.info

Nazad na vrh Ići dole

Re: OSTALE FIKSNE ZVEZDE

Počalji od bibiboom taj Ned Jul 11, 2010 5:14 am

Kastor

Sazveždje Geminorum, nalazi se na 20° 14’ Raka
Dvostruka, svetlo i bledo bela zvezda, smeštena na glavi Severnog Blizanca. Predstavlja Kastora, smrtnog blizanca, koji je bio poznat po svojoj veštini u kroćenju i upravljanju konjima. Ponekad ga zovu i Apolon, a simbolički je prozvan „Vladarem koji će tek doći“.
Uticaj: prema Ptolomeju, ima Merkurovu prirodu, po Vilsonu, Sajmonajtu i Pirsu nalik je Marsu, Veneri i Saturnu, dok Alvidas navodi Mesec, Mars i Uran. Daje otmenost, oštar inetelekt, uspeh u oblasti prava i izdavaštva, puno putovanja, ljubav prema konjima, iznenadnu slavu i počast, koja je pak, često proraćena gubitkom sreće i časti, bolešću, neprilikama i dubokom potištenošću. Kažu da su rodjeni pod ovim uticajem zlobni skloni nasilju.
Na Ascedentu horoskopa: donosi slepilo, slabe oči, povrede lica, nemilost, ubode, rane, hapšenje.
Sa Suncem: istaknutost u okultnim delatnostima, mesto u vladi vezano za inostrane poslove; teške nezgode, udarci, ubodi, streljanje, brodolom, povrede lica, slepilo, zaraze, žestoke groznice, zla ćud; silovanje ili ubistvo učinjeno ili pretrpljeno; hapšenje, izgnanstvo, odrubljenje glave.
Sa Mesecom: stidljivost, osećajnost, nedostatak poverljivosti, okultna interesovanja i psihičke sposobnosti, slepilo, povrede lica, padanje u nemilost, ubodi, rane hapšenja.
Sa Merkurom: naglašene psihičke moći koje izazivaju kritike i podsmeh, ali na kraju ipak dobijaju zasluženi ugled, nepovoljno za dobitak.
Sa Venerom: neobičan i poseban život, mnoštvo ekstremnih uspona i padova, nepovoljno za brak.
Sa Marsom: zla ćud, mnogo putovanja, besciljan život, mnogo uspona i padova.
Sa Jupiterom: zanimanja za okultizam i filozofiju, gubitci zbog zakona, špekulacije ili putovanja, opasnost od sudske presude.
Sa Saturnom: stidljivost, nepoverljivost, ekscentričnost, originalnost duha koja se teško izražava, bolji pisac nego govornik, znatne intelektualne moći, ljubitelj detaljnosti, predrasude protiv ustaljenih mišljenja, nepovoljno za brak, posebne okolnosti u krugu porodice, bolest dece u detinjstvu, dobit potkraj života kroz težak rad.
Sa Uranom: svesnost, osećajnost, osetljivost, velika psihička moć koja izaziva mnogo javnih kritika, želja da se svima ugodi, povoljno za brak i dobit, malo dece, ako će ih uopšte biti, ali uz skladne odnose sa njima, gubitak roditelja suprotnog pola u ranom detinjstvu.
Sa Neptunom: osećajnost, romantičnost, ljubav prema uživanju i zabavama, povezanost ili slava u poslovima povezanim sa vodom, zanimanje za okultno, rad u pozorištu i gluma, naročito u deonicama koje zahtevaju govor; puno seljenja i putovanja, izvestan nesklad u kući i rastanak, venčanje u veoma mladom dobu, posebno ako je reč o ženskoj osobi, dobro za dobitke, ali se javljaju i gubitci zbog prijatelja ili špekulacija, neprilike zbog jednog ili više dece, smrt od neke bolesti kojom upravlja Rak.


Poslednji izmenio bibiboom dana Ned Jul 11, 2010 5:24 am, izmenjeno ukupno 1 puta
avatar
bibiboom
Admin

Posts : 277
Join date : 08.02.2010
Age : 39

Pogledaj profil korisnika http://bibiboom.serbianforum.info

Nazad na vrh Ići dole

Re: OSTALE FIKSNE ZVEZDE

Počalji od bibiboom taj Ned Jul 11, 2010 5:15 am

Poluks

Sazveždje Geminorum, nalazi se na 23° 13’ Raka
Naradžasta zvezda smeštena na glavi Južnog Blizanca. Predstavlja Polideuka, sina Zevsa i Zede, besmrtnog od dvojice Blizanaca, koji je bio poznat po svojoj spretnosti u boksovanju. Ponekad se naziva i Herkules, simbolički „Nemilosrdni sudija“.
Uticaj: prema Ptolomeju ima prirodu kao Mars, a po Aldvidasu nalik je Mesecu, Marsu i Uranu. Stvara suptilu, snažnu, produhovljenu, hrabru, odvažnu, okultnu i plahu prirodu, ljubav prema boksu, zlobu uz dostojanstveno držanje, povezanost sa otrovima.
Na Ascedentu horoskopa: slabe oči, slepilo, povrede lica, bolesti, rane, hapšenja, prolazne počasti i napredovanja.
U Zenitu horoskopa: počasti i napredovanje, ali uz opasnost od degradacije i kraha.
Sa Suncem: zanimanja za okultizam i filozofiju, udarci, ubodi, teške nezgode, streljanje, brodolom, ubica ili žrtva ubistva, teške bolesti i zaraze, groznice, stomačna oboljenja, zla ćud, bogatstvo i počasti uz propast na kraju, slepilo, povrede lica i glave, svadje, počinjeno ili pretrpljeno silovanje, proterivanje, hapšenje zbog pronevere, nasilna smrt, odrubljivanje glave.
Sa Mesecom: mržnja prostih ljudi, nenaklonjenost žena, opasnost od lopova, nasilna smrt, moć, ponos, bolesti nesreće, rane, hapšenja, povrede lica, oštećen vid, ili slepilo, naročito kada su Mars ili Sunce u kvadratu iz Ovna. Ako Mars ili Sunce obrazuju kvadrat iz Vage prisutna je opasnost od nezgoda i zakonskih ili bračnih neprilika, ali ako je u opziciji iz Jarca, donosi opasnost po majčin ugled i čast. Ako se Mars nalazi u konjukciji, smrt gušenjem, davljenjem, ili ubistvo. Ako se Mars zatekne u prvom, sedmom, devetom, desetom ili jedanaestom polju horoskopa sa Arturosom, smrt od gušenja.
Sa Merkurom: neuravnoteženost uma, neomiljenost i specifično zanimanje, neprilike sa ocem zbog rodjaka ili neprijatelja, nesklad u kući, stahovanja, gubitci na zemlji, imovini i rudama.
Sa Venerom: jake i neobuzdane strasti, opasnost od zavodjenja ako se radi o ženskoj osobi, gubitci zbog žena, opasnost od trovanja.
Sa Marsom: nasilnost, počinilac ili žrtva ubistva, visoki položaj uz propast na kraju, nasilna smrt gušenjem, davljenje ili ubistvo, naročito ako je prisutan i Mesec.
Sa Jupiterom: gubitci zbog zakona, visok položaj uz opasnost od degradiranja, neprilike zbog rodjaka, izgnanstvo ili hapšenje.
Sa Saturnom: loša narav, gorčina, sarkazam, gubitak ruke ili noge, gubitak roditelja ili neprilike sa maćehom ili očuhom, mnogo pomoći od prijatelja, nepotpuno obrazovanje; naprasna smrt prilikom bavljenja svojim zanimanjem, vezanim za konje ili krupne životinje.
Sa Uranom: zanimanje za okultno, psihičke sposobnosti, sebičnost, potištenost, sujetnost na vlastiti ugled, uspeh u vezi sa vladom, kompanijama ili električarskim poslovima, skladan brak u zrelim godinama, povoljno za decu, kraj života nije tako povoljan kao sredina.
Sa Neptunom: promenljivost, puno putovanja, izvrstan lingvista, puno uticajnih prijatelja, dobro za partnerstvo, naročiti uslovi u braku – partner je često strananc, zanimanje povezano sa istraživanjima ili bavljenjem zoologijom ili botanikom u stranim zemljama, manje nezgode; smrt u izolaciji, od groznice ili zaraznog oboljenja.


Poslednji izmenio bibiboom dana Ned Jul 11, 2010 5:25 am, izmenjeno ukupno 1 puta
avatar
bibiboom
Admin

Posts : 277
Join date : 08.02.2010
Age : 39

Pogledaj profil korisnika http://bibiboom.serbianforum.info

Nazad na vrh Ići dole

Re: OSTALE FIKSNE ZVEZDE

Počalji od bibiboom taj Ned Jul 11, 2010 5:15 am

Zosma

Sazveždje Leonis, nalazi se na 11° 16’ Device
Trostruka zvezda, bledo-žuta, plava i ljubičasta, smeštena na Lavovim ledjima. Potiče od reči Zosma, sa značenjem Pojas.
Uticaj: ima prirodu Saturna i Venere. Prouzrokuje dobit od degradiranja, samoživost, egoizam, besmrtnost, surovost, melanholiju, nesreću u duši i strah od otrova, a stvara nesporazum, besramnu i sebičnu prirodu


Poslednji izmenio bibiboom dana Ned Jul 11, 2010 5:25 am, izmenjeno ukupno 1 puta
avatar
bibiboom
Admin

Posts : 277
Join date : 08.02.2010
Age : 39

Pogledaj profil korisnika http://bibiboom.serbianforum.info

Nazad na vrh Ići dole

Re: OSTALE FIKSNE ZVEZDE

Počalji od bibiboom taj Ned Jul 11, 2010 5:15 am

Denebola

Sazveždje Leonis, nalazi se na 21° 38’ Device
Plava zvezda u Lavljem repu. Dolazi od A-Danabul-Asad, tj. „Lavlji rep“, ili prema Balinžeru, znači Sudija ili „Gospod koji će doći“. Često se skraćuje na Deneb, pa se u tom obliku i sreće u većini astroloških dela, ali taj naziv zapravo pripada drugoj zvezdi.
Uticaj: prema Ptolomeju, ima prirodu Saturna i Venere, Vilson i Pirs navode Saturn, Veneru i Merkur, Sajmonajt Uran, a Alvidas Merkur, Uran i Mars. Daje sposobnost brzog pocenjivanja, očaj, kajanje, javnu sramotu, nesreću izazvanu prirodnim činiocima, sreću koja se preokreće u bes, a rodjene pod svojim uticajem čini plemenitim, smelim, samoobuzdanim, velikodušnim i zauzetim poslovima drugih ljudi.
Na Ascedentu horoskopa: donosi bogatstvo, visoko zvanje i dobru sreću propraćenu mnoštvom opasnosti i strahovanja zbog vlastite ludosti, dobrobit koja retko kad duže traje, neprilike i bolesti.
Sa Suncem: slava i zvanje uz opasnosti, javnu sramotu i konačnu propast, zaraze, groznice i akutna oboljenja, samoubistvo.
Sa Mesecom: slava i napredovanje medju prostim svetom, uz okončanje padanjem u nemilost i krahom, žestoko oboljenje vitalnog organa, slepilo i povrede očiju, nezgode, gubici zbog posluge, svadje u kući, povremeno razdvajanje od bračnog partnera. Ako su u isti mah Saturn i Mars sa Alogolom, nastupa smrt kao kazna.
Sa Merkurom: mnogo gubitaka zbog zastupnika, posluge ili pisanja, loše za zaradu, gubitak jednog člana porodice usled zaraznog ili zloćudnog oboljenja.
Sa Venerom: žestoke strasti, zastranjivanje na stranputicu rano u životu, propast zbog ljubavnih afera.
Sa Jupiterom: ponos, licemerstvo, izneveren život, neprilike u inostranstvu ili zbog rodjaka, tajni neprijatelji, opasnost od hapšenja ili smrtne kazne.
Sa Saturnom: sklonost kritikovanju i neprestanim žalbama, mnogo neprijatelja, gubitci zbog posluge ili lopova, nesrećan život, žalost u kući, žena potištena, a deca mentalno bolesna ili deformisana.
Sa Uranom: podložnost napadima, idiotizam, ludilo, a ponekad i nasilnost, naglost i opakost, mogućnost počinjavanja ubistva u nastupu ludila, zatočenost u ludnici, često samoubistvo.
Sa Neptunom: prgavost, pronicljivost, umnost, sarkazam, govor ispunjen ogorčenjem, svadje u kući, nezgode i bolesti u detinjstvu, smrt u zrelim godinama usled nezgode ili duge bolesti.


Poslednji izmenio bibiboom dana Ned Jul 11, 2010 5:25 am, izmenjeno ukupno 1 puta
avatar
bibiboom
Admin

Posts : 277
Join date : 08.02.2010
Age : 39

Pogledaj profil korisnika http://bibiboom.serbianforum.info

Nazad na vrh Ići dole

Re: OSTALE FIKSNE ZVEZDE

Počalji od bibiboom taj Ned Jul 11, 2010 5:16 am

Vindemiatriks

Sazveždje Virginis, nalazi se na 9° 56’ Vage
Legenda: Vindimiariks, ili kako je prvobitno zvan, Vindemiator, tj. Skupljač Gvoždja, predstavlja Ampela, sina satira i nimfe, kojem je Dionis, u znak lične naklonosti, dao vinovu lozu, zasadjenu u podnožju jedne jasike. Skupljajući groždje, Ampelos pade i slomi vrat, pa ga Dionis postavi medju zvezde u znak sećanja na svoju ljubav prema njemu.
Svetlo-žuta zvezda smeštena na desnom krilu Device. Kažu da je dobila ime stoga što izlazi ujutro baš pred vreme berbe groždja. Vilson, Sajmonajt i Alvidas su pogrešno locirali ovu zvezdu u znaku Device, umesto u Vagi.
Uticaj: prema Ptolomeju, ima prirodu Saturna i Merkura, Sajmonajt navodi Saturn i Veneru, Vilson i Pirs ukazuju na Saturn, Veneru i Merkur, dok Alvidas beleži loš aspekt izmedju Merkura i Saturna. Sa sobom donosi neiskrenost, gubitak časti, sklonost a kradji, neobuzdanu ludost, a rodjene pod svojim uticajem često čini udovicama.
Sa Suncem: brige, potištenost, neomiljenost, poslovni neuspesi, poverioci ga opsedaju.
Sa Mesecom: brige, brojna razočarenja, gubitak zbog zakona ili pisanja i kradje, loše zdravlje, poslovni neuspeh.
Sa Merkurom: impulsivnost, prenagljenost, gubici zbog pisanja i u poslu.
Sa Venerom: neprilike zbog ljubavnih afera, gubitak prijatelja, opasnost zbog skandala.
Sa Marsom: brzopletost, svojeglavost, nepromišljenost, energičnost, neprilike zbog zakona, posla i prijatelja.
Sa Jupiterom: neprilike zbog zakona ili crkve, mnogo kritika, brojna putovanja.
Sa Saturnom: obazrivost, misaonost, uzdržanost, meterijalistička orijentacija, licemerje u religiji, gubitci na špekulacijama, poslovni uspeh, tajne poteškoće sa bračnim partnerom.
Sa Uranom: deformisanost ili bolest kičme ili ledja, zbog koje je osoba osetljiva i povlači se u samoću, naročito ako je reč o ženi; opasnost od srčanih tegoba, nepovoljno za brak, smrt u nesreći.
Sa Neptunom: aktivnost, kritičarska naastrojenost, kolebanje izmedju duhovnog i materijalnog, gubici zbog špekulacija i delatnosti kojima upravlja Merkur, sposobnosti za mehaniku i pronalazaštvo, privremeno razdvajanje od porodice, smrt ili razdvojenost od jednog deteta, smrt u nezgodi ili usled nekog saturnovog oboljenja.


Poslednji izmenio bibiboom dana Ned Jul 11, 2010 5:26 am, izmenjeno ukupno 1 puta
avatar
bibiboom
Admin

Posts : 277
Join date : 08.02.2010
Age : 39

Pogledaj profil korisnika http://bibiboom.serbianforum.info

Nazad na vrh Ići dole

Re: OSTALE FIKSNE ZVEZDE

Počalji od bibiboom taj Ned Jul 11, 2010 5:16 am

Spica

Sazveždje Virginis, nalazi se na 23° 50’ Vage
Sjajna, jarko-bela dvostruka zvezda u klasu pšenice koju drži Devica. Često je zovu i Arista.
Uticaj: prema Ptolomeju ima Venerinu i Marsovu prirodu, a po Avidasu reč je o Veneri, Jupiteru i Merkuru. Donosi uspeh, slavu, bogatstvo, prijatnu narav, ljubav prema umetnostima i nauci, nemoralnost, jalovost i nepravičnost prema nedužnima.
Na Ascedentu ili u Zenitu horoskopa: neograničeno dobra sreća, bogatstvo, zadovoljstvo, napredovanje u crkvenoj hijerarhiji, neočekivane počasti i uspeh iznad ličnih očekivanja ili sposobnosti.
Sa Suncem: veliko i trajno napredovanje, ugledno i visoko zvanje, ogromno bogatstvo, izuzetna sreća roditeljima i deci, pomoć od prijatelja iz krugova svešteništva, povoljno za javne i pravne poslove; ako je u Zenitu napredovanje u crkvenoj ili državnoj hijerarhiji. Ako se nadje i sa Venerom i Marsom, osoba će biti moćan kralj sa mnoštvom podanika, ali uz brojne lične slabosti.
Sa Mesecom: dobit od pronalazaka, uspeh, bogatstvo i slava uz pomoć ljudi kojima upravljaju Merkur, Venera ili Jupiter.
Sa Merkurom: urednost, ugladjenost, promućurnost i pronicljivost, naklonost sveštenstva i ljudi od autoriteta, dobit od ulaganja, odogvoran položaj.
Sa Venerom: korist od prijatelja, društveni uspeh, lažni prijatelji medju pripadnicima istog pola.
Sa Marsom: omiljenost, uspeh u društvu, dobro rasudjivanje i brzo odlučivanje ili žestina u raspravljanju, krutost, delimična ili izražena glupost.
Sa Jupiterom: omiljenost, uspeh u društvu, blagostanje, crkvene počasti i zvanja.
Sa Saturnom: sklonost sumnjičavosti, zajedljivost i osornost, ali uz mnoga dobra dela, zanimanje za okultno, dobar govornik, omiljenost, puno prijatelja, dobit od zaostavština ali i rasipnost, dobro zdravlje, povoljno za porodična pitanja.
Sa Uranom: medijumske sposobnosti, omiljenost, posao u vezi sa nakitom, dobit od braka, srećne ruke, naprasna i prirodna smrt.
Sa Neptunom: dobro poreklo, udobna životna sredina, uvek dovoljno imućan, povezanost sa kompanijama, dobit od zaostavština, povoljno za porodična pitanja, donekle nagao i rasipan, ne doživljava duboku sarost.
Sa Fortunom: veliko bogatstvo, pohotljive sklonosti.


Poslednji izmenio bibiboom dana Ned Jul 11, 2010 5:26 am, izmenjeno ukupno 1 puta
avatar
bibiboom
Admin

Posts : 277
Join date : 08.02.2010
Age : 39

Pogledaj profil korisnika http://bibiboom.serbianforum.info

Nazad na vrh Ići dole

Re: OSTALE FIKSNE ZVEZDE

Počalji od bibiboom taj Ned Jul 11, 2010 5:17 am

Arkturus

Sazveždje Bootis, nalazi se na 24° 14’ Vage
Zlatno-žuta zvezda, koja se nalazi na levom Bootesovom kolenu. Reč je izvedena iz Arkturos, što znači „Čuvar medveda“. Zovu je Artofilaks, tj. „onaj koji posmatra medveda“, i Alhamet, Azimeh i ostale verzije, koje su vezane za As-Simak, što znači „onaj koji se diže u nebo“. Prema Balinžeru Arkurus znači „On će doći“, a Egipćani su je zvali Smat, ili „Vladalac“ i Bau „Onaj koji dolazi“.
Uticaj: prema Ptolomeju ima prirodu Marsa i Jupitera, ali Alvidas ovo zamenjuje konjukcijom Venere i Merkura. Donosi bogatstvo, počasti, veliku slavu, samoopredeljenost i napredovanje u pomorstvu i na putovanjima.
Na Ascedentu horoskopa: donosi dobru sreću, uz mnogo briga i strahovanja izazvanih sopstvenom ludošću.
U Zenitu horoskopa: visoka služba u vladi, izuzetna zarada i ugled. Ako je u isto vreme sa Suncem, Mesecom ili Jupiterim, donosi neizmerno bogatstvo i velike počasti.
Sa Suncem: uspeh kroz spor i strpljiv, mukotrpan posao, prijatelji medju klerom, povoljno za dobit i poslovanje sa javnošću i pravnicima.
Sa Mesecom: novi prijatelji, poslovni uspeh, dobro procenjivanje, sklad u kući. Ako je sa Marsom preti opasnost od smrti gušenjem.
Sa Merkurom: trezvenost, marljivost, omiljenost, sklonost pobožnosti, donekle rasipan ali bogat, pomoć od prijatelja, poverljiva pozicija u velikoj kompaniji ili korporaciji ili unapredjenje po nalogu, povoljno za zdravlje i porodična pitanja.
Sa Venerom: omiljenost, pokloni i usluge od prijatelja, nekoliko lažnih prijatelja istog pola.
Sa Marsom: omiljenost, mnogo prijatelja, znatna dobit, koja se neće sačuvati zbog rasipnosti. Ako je u prvom, sedmom, devetom, desetom ili jedanaestom polju horoskopa, a Mesec u isto vreme sa Poluksom, opasnost od smrti gušenjem.
Sa Jupiterom: dobitci od pravnih ili crkvenih, uticajan položaj, opasnost od licemerstva, dobit od spoljnih poslova ili trgovačke mornarice.
Sa Saturnom: potištenje, sebičnost, sklonost surovosti, prepredenost u poslu, materijalistička nastrojenost, povoljno za dobit i špekulacije, kao i za porodična pitanja, ali rano donosi poteškoće u bračnom životu, povoljno za decu, uz neslaganje sa jednim od njih.
Sa Uranom: povoljno za obavljanje posla koji zahteva brzu kupovinu i prodaju, kao i za poslovanje s javnošću, povezan sa starinama ili drevnim stvarima i sklon stvaranju kolekcija, u vezi sa umetnošću, naukom i književnošću, državni položaj u nekom klubu ili udruženju, povoljno za dobit, usluge od prijatelja, povoljno za brak i decu i korist od oba, prirodna smrt u inostranstvu.
Sa Neptunom: pronicljivost, poslovni instinkti, promenljivost, te gubici zbog ovih svojstava, medijumska sposobnost i prilična negativnost, povezan sa društvima kao službenik, gubitak i nesreća u srednjim godinama, što ubrzava dolazak smrti, povoljno za prijateljstva, partnerstvo, brak i uspeh, velika zavisnost od saveta bračnog partnera.


Poslednji izmenio bibiboom dana Ned Jul 11, 2010 5:26 am, izmenjeno ukupno 1 puta
avatar
bibiboom
Admin

Posts : 277
Join date : 08.02.2010
Age : 39

Pogledaj profil korisnika http://bibiboom.serbianforum.info

Nazad na vrh Ići dole

Re: OSTALE FIKSNE ZVEZDE

Počalji od bibiboom taj Ned Jul 11, 2010 5:17 am

Bungula

Sazveždje Kentauri, nalazi se na 29° 36’ Škorpije
Dvostruka bela i žućkasta zvezda, nalazi se na prednjoj levoj nozi Kentaura. Po Balindžeru se u drevna vremena nazivala Toliman, sa značenjem „Predjašnja i Buduća“. Najbliža je našem sistemu, a udaljena je za oko 275 000 puta više no što je Sunce udaljeno od Zemlje.
Uticaj: prema Ptolomeju ima prirodu Venere i Jupitera, a po Alvidasu, nalik je na Mars sa Mesecom i Uranom u Škorpiji. Donosi korist, prijatelje, prefinjenost i počani položaj.
Sa Suncem: zavist, samoživost, spor ali prilično uspešan napredak, mnogo neprijatelja, gubitci i nasledje.
Sa Mesecom: omiljenost, mnogo prijatelja, diplomatski osećaj, tajne loše sklonosti, preterano konzumiranje alkohola, umešanost u rasprave iz kojih se izvači sa uspehom.
Sa Merkurom: promenljivost, kolebljivost, sitničarenje, teško ga je zadovoljiti, dobar intelekt, poslovni uspesi, neprilike u kući izazvane od strane neprijatelja, bolest u porodici, izneverene ambicije.
Sa Venerom: omiljenost, muzičke i umetničke sposobnosti, dobit od prijatelja, opasnost od ljubavnih afera.
Sa Marsom: fizička izdržljivost, znatna mentalna snaga, govornik ili pisac, neznatan ugled.
Sa Jupiterom: velike crkvene ili pravničke počasti i istaknutosti, sklonost ritualima, uspeh u stranim zemljama, povoljno za dobit.
Sa Saturnom: studioznost, načitanost, materijalistička orijentacija, samoživost, povoljno za dobit, gomilanje novca, imovina i zaostavština, mada ne bez svadja; povoljno za brak, premda su prisutne izvesne smetnje u kući, najstarije dete može da bude povredjeno u ranom detinjstvu.
Sa Uranom: sebičnost, samoživost, ljubomora na tudj uspeh, nepoštenje, odlučnost ali i oklevanje u nekim stvarima, gubici zbog zakona, neprijatelji i nestalni poslovi, malo poznat u svojoj zemlji, a veliki ugled u inostranstvu; gubitak prijatelja, smrt usled zaraznog oboljenja.
Sa Neptunom: okultna interesovanja, posedovanje psihičkih i medijumskih sposobnosti, sklonost varanju, nepoštenje, puno putovanja, često istočno od mesta rodjenja, retko kad se dugo zadržava na jednom mestu, zanimanje vezano za vodu ili mesta za zabavu i sitne špekulacije, povoljno za dobit i domaće poslove, teški poslovni gubitci pred kraj života, smrt izazvana bolešću škorpionske prirode.


Poslednji izmenio bibiboom dana Ned Jul 11, 2010 5:26 am, izmenjeno ukupno 1 puta
avatar
bibiboom
Admin

Posts : 277
Join date : 08.02.2010
Age : 39

Pogledaj profil korisnika http://bibiboom.serbianforum.info

Nazad na vrh Ići dole

Re: OSTALE FIKSNE ZVEZDE

Počalji od bibiboom taj Ned Jul 11, 2010 5:17 am

Antares

Sazveždje Skorpii, nalazi se na 9° 46’ Strelca
Dvosturka zvezda,vatreno-crvena i smaragdno-zelena, smeštena na Škopionovom telu. Dolazi od Anti Ares, što bi značilo „sličan Marsu“ ili „Marsov Rival“. Ovo je bila jedna od četiri carske zvezde u Persiji 3000. godina p.n.e., kada je kao Čuvar Zapada obeležavala jesenju ravnodenevicu. Ponekad je zovu i Šiloh i Kor Skorpio, iliti Škorpionovo srce.
Uticaj: prema Ptolomeju ima prirodu Marsa i Jupitera. Alvidas navodi Jupiterov sekstil sa Venerom, ali to nije previše verovatno s obzirom na izrazito ratničku i zloćudnu prirodu ove zvezde. Prouzrokuje zlobu, destruktivnost, liberalnost, slobodoumlje, zlokobne predznake i opasnost od kobnih dogadjaja, a rodjene pod svojim uticajem čini naglim, pohlepnih, svojeglavim i samodesruktivnim u svojoj tvrdoglavosti.
Na Ascedentu horoskopa: donosi bogatstvo i počasti, nasilje, bolest, dobrobit koja retko kad traje.
U Zenitu horoskopa: donosi počasti, zvanja i dobru sreću.
Sa Suncem: pretvorenička pobožnost, neiskrenost, počasti i bogatstvo se završavaju padanjem u nemilost i propašću, vojni čin, opasnost od izdaje, počinjeno ili pretrpljeno nasilje, groznice i bolesti, povrede desnog oka, nasilna smrt. Ako raste ili je u Zenitu ukazuje na velike počasti nasilno postignute, uz poteškoće i nedaće. Ako je prisutan Saturn i Mars, na pomolu su zarazna oboljenja.
Sa Mesecom: omiljenost, slobodoumlje, zanimanje za filozofiju, nauku i metafiziku, podložnost promeni verskih uverenja, uticajni prijatelji, povoljno za posao i kućna pitanja, aktivnost u lokalnim delatnostima, izuzetna moć, slava i bogatstvo, koji pak nisu trajni, opasnost od nasilja, bolesti, davljenja ili ubistva. Ako se nalazi u prvom ili desetom polju horoskopa, donosi počaasti i zvaanja, ali i puno opasnosti i nesreća. Podložnost slepilu ili očnim povredama, naročito ako se Mars i Saturn nadju u isto vreme sa Regulusom. Ako se Saturn nadje sa Aldebaranom, preti opasnost od smrti,verovatno vešanjem, a ako se zateknu Mars i Aldebaran, na pomolu je smrt od uboda, udaraca ili pada, posebno ako je na uglovima. Ako se neka zloćunda planeta stekne sa Aldebaranom u četvrtom, sedmom, jedanaestom ili dvanaestom polju horoskopa, opasnost od smrti iznenadnim udarcem sablje, ubodom ili padom.
Sa Merkurom: sumnjičavost, pogrešne optužbe na račun prijatelja, nepopulatnost, korišćenje crkvenog uticaja u poslu, novac se zaradjuje polako i sa velikim poteškoćama, opasnost od bolesti po samog pojedinca i njegovu porodicu, te smrt nekog rodjaka kod kuće ili na putu.
Sa Venerom: neiskrenost, nepoštenje, energičnost i sposobnost, ali sebičnost; nepovoljno za dobit i zdravlje.
Sa Marsom: štetne navike koje jako utiču na život, svadje sa prijateljima i rodjacima, prilično povoljno za dobit. Ako je Mesec u isto vreme sa Aldebaranom, preti smrtna opasnost od sablje ili vešanja.
Sa Jupiterom: izuzetna verska revnost, bilo iskrena ili pritvorenička, crkveno zvanje, sklonost dvoličnosti, dobrobit od rodjaka.
Sa Saturnom: materijalistička orijentacija, nepoštenje izazavno okolnostima životne sredine, religiozno licemerstvo, brojna razočarenja, gubici zbog svadja i pravnih poslova, neprilike zbog neprijatelja, mnogo neuspeha, sputavanje od strane rodjaka, nepovoljno po porodična pitanja, mnogo bolesti i muka vezanih za decu. Ako je u isti mah i Mesec sa Aldebaranom, preti opsnost od smrti udarcem mača ili vešanjem.
Sa Uranom: nenormalne i ekstremne ideje, dvoličnost, laži i preterivanja, krajnje socijalističko usmerenje, podbadanje na pobune, bezakonje i anarhija pa stoga i opasnost od hapšenja, privremeno siromaštvo, nesklad sa todjacima, veše od jednog braka, nepovoljno za decu, nasilna smrt.
Sa Neptunom: prepredenost, inteliggencija, neuravnotežen i umno nezdrav, tajanstvenost uz delimičnu otvorenost, nepoštenje, sklonost ka kradji, štedljivost, neiskrenost, čudne religiozne ideje, loša okolina, dobit preko teškog rada. Iznenadna i neočekivana smrt usled izdaje ili od strane neprijatelja, koji na taj način žele da izbegnu odmazdu.
Sa Fortunom ili njenim vladaocem u horoskopu: siromaštvo


Poslednji izmenio bibiboom dana Ned Jul 11, 2010 5:20 am, izmenjeno ukupno 1 puta
avatar
bibiboom
Admin

Posts : 277
Join date : 08.02.2010
Age : 39

Pogledaj profil korisnika http://bibiboom.serbianforum.info

Nazad na vrh Ići dole

Re: OSTALE FIKSNE ZVEZDE

Počalji od bibiboom taj Ned Jul 11, 2010 5:18 am

Rasalhag

Sazveždje Ofiuki, nalazi se na 22° 27’ Strelca
Zvezda boje safira, smeštena na Ofiukusovoj glavi. Naziv dolazi od Rasu-I-Havva, tj. Glava Ukrotitelja zmija.
Uticaj: prema Ptolomeju ima prirodu Saturna i Venere, a Alvidas smatra da su po sredi Jupiter i Merkur i sekstil sa Marsom. Donosi nesreću zbog žena, izopačene ukuse i duševnu iskvarenost.
Sa Suncem: izdržanost, misaonost, studioznost, sumnjičavost, usamljenost, ugled stečen bavljenjem atletikom, neznatno imovinsko stanje, inferentnost prema javnom mnjenju.
Sa Mesecom: javni ugled u religioznim delatnostima, povoljno za dobit.
Sa Merkurom:nepopularno držanje i kritika zbog religije, filozofije ili nauke, poteškoće u braku i svadje podsticane sa strane, nevolje zbog suprotnog pola; nije preterano povoljan za zaradu.
Sa Venerom: hitar um, dobro obrazovanje, oprez, tajanstvenost, sumnjičavost, nepovoljno za dobit.
Sa Saturnom: sebičnost, neomiljenost, odlučnost, nepromenljiva mišljenja, uspešnost, izvesno nepoštenje, neklad u kući zbog ljubomore, bračni partner može da bude invalid, gubitci merkurovske prirode.
Sa Uranom: žestoke strasti, jaka ali promenljiva priroda, ambicioznost, zanimanje za okultno, težnja ka popularnosti; lako ga je potčiniti, iako je na oko agresivan; poštovanje predaka, korist od starijih i uticajnih ljudi i javne delatnosti, nepovoljno za brak i decu, ako će ih uopšte imati, neprilike sa pripadnicima suprotnog pola, naprasna smrt.
Sa Neptunom: dvoličnost, samoživost; sposoban kao pisac ili govornik, ali uz podilaženje javnosti; okultne, religiozne ili naučne delatnosti, ali veoma obmanjiv; niži položaj u vladi, nesklad u kući, slabo zdravlje bračnog partnera, razočarenje zaostavštinom, specifična smrt, ponekad zbog pada, ali će se sumnjati na neku životinju ili čoveka.


Poslednji izmenio bibiboom dana Ned Jul 11, 2010 5:20 am, izmenjeno ukupno 1 puta
avatar
bibiboom
Admin

Posts : 277
Join date : 08.02.2010
Age : 39

Pogledaj profil korisnika http://bibiboom.serbianforum.info

Nazad na vrh Ići dole

Re: OSTALE FIKSNE ZVEZDE

Počalji od bibiboom taj Ned Jul 11, 2010 5:18 am

Vega

Sazveždje Lire, nalazi se na 15° 19’ Jarca
Bleda zvezda boje safira, koja se nalazi u donjem delu Lire. Naziv potiče od reči al-Vaki. Onaj koji pada, a u Srednjem veku je bila poznata i kao Vultur Kadens ili Padajući Grifon, tj. Lešinar. Često se nepravilno piše Vega (pravilno Wega).
Uticaj: prema Ptolomeju ima prirodu Venere i Merkura, dok Alvidas navodi Saturn u trigonu sa Jupiterom u zemljanim znacima, posebno u Jarcu i Biku. Donosi dobročinstno, težnju ka stvaranju ideala, nadu, profinjenost i promenljivost, a rodjene pod svojim uticajem čini ozbiljnim, trezvenim, naizgled uobraženim i mahom sladostrasnim.
Sa Suncem: sklonost kritikovanju, naglost, rezervisanost, neomiljenost, prolazne počasti, uticajan položaj, neiskreni prijatelji. Ako je prisutan i Mars i nalazi se iznad Zemlje, a Mesec je sa Prokionom, smrt od ujeda besnog psa.
Sa Mesecom: javno osramoćen, verovatno zbog falksifinovanja, gubitci zbog pisanja, u izvesnoj meri loše zdravlje, poslovni uspeh, dobit u vidu godišnje plate ili penzije. Ako se neka zloćudna planeta poklapa sa Skeatom, nasilna smrt.
Sa Merkurom: sumnjičavost, rezervisanost, ogorčenost, osujećene ambicije, dvolično ponašanje, tajni neprijatelji sa uticajnih položaja, neprilike sa majkom, poslovni gubitci.
Sa Venerom: tvrdokornost, hladnoća, beda; loše zdravlje, ružnoća ili deformisanost.
Sa Marsom: nautička zanimanja, nepopularna shvatanja, moralna hrabrost, povoljno za dobit.
Sa Jupiterom: gubitci zbog zakonskih delatnosti, povoljno za zaradu, opasnost od hapšenja.
Sa Saturnom: žestoke strasti, svojeglavost, originalnost, mnoge teškoće merkurovske prirode, ugled trpi zbog krivih optužbi, nevolje sa pretpostavljenima, poteškoće u kući, malo dece, ako će ih uopšte biti, druga polovina života je povoljnija, naprasna smrt.
Sa Uranom: sklonost kritikovanju, prenagljenost, uzdržanost, žestoke strasti, materijalistički nastrojen, brojna razočarenja, žalost u kući, mnogo dobitaka i gubitaka, mnoštvo otvorenih i prikrivenih neprijatelja, nesrećna ili nasilna smrt.
Sa Neptunom: stidljivost, ljubav prema muzici, zanimanja za okultno, praktičan i naučnički um, povezanost sa okultnim društvima, materijalni uspeh, moguće razaranje doma, podložnost nezgodama, prirodna smrt u dubokoj starosti, naročito kada je Mars povoljno aspektovan.


Poslednji izmenio bibiboom dana Ned Jul 11, 2010 5:21 am, izmenjeno ukupno 1 puta
avatar
bibiboom
Admin

Posts : 277
Join date : 08.02.2010
Age : 39

Pogledaj profil korisnika http://bibiboom.serbianforum.info

Nazad na vrh Ići dole

Re: OSTALE FIKSNE ZVEZDE

Počalji od bibiboom taj Ned Jul 11, 2010 5:19 am

Sadalsud

Sazveždje Akvarii, nalazi se na 26° 46’ Vodolije
Bledo-žuta zvezda smeštena na levom Vodolijinom ramenu. Potiče od izraza as-Sa’adu-s-Su’ud, ili „Najsrećniji medju srećnicima“; tako je nazvana jer izlazi zajedno sa Suncem i označava razdoblje blage i trajne kiše.
Uticaj: prema Ptolomeju, ima prirodu Saturna i Merkura, po Sajmonajtu se radi o Uranu, dok Alvidas ističe sekstil izmedju Sunca i Urana. Kažu da prouzrokuje nevolje i gubitak časti.
Sa Suncem: zanimanja za okultno, psihičke sposobnosti, bogatstvo stečeno parničenjem sa osobom suprotnog pola, sklad u kući.
Sa Mesecom: ugled stečen bavljenjem okultim delatnostima, poštovanje od strane prijatelja, povoljno za dobit, specifične porodične okolnosti.
Sa Merkurom: društveni uspeh, naklonost suprotnog pola uz prolazne poteškoće, povlačenje zahvaljujući zloupotrebi položaja, iznenadni gubitak na špekulacijama, žalost i neprilike u kući.
Sa Venerom: čudnovati dogadjaji, romantičani poseban brak, ali uz razdvajanje zbog državničkih ili političkih razloga.
Sa Marsom: teškoće zbog okultnih delatnosti, nepovoljno za dobit.
Sa Jupiterom: parničenje, materijalni i društveni uspeh, poteškoće u braku, moguće venčanje u inostranstvu ili za stranca.
Sa Saturnom: zajedljivost, umešnost, nepoštenje, nemoralnost, hladnoća, odsustvo osećajnosti, tvrdokornost, sramoćenje svog čestitog oca, hipnotički uticaj nad suprotnim polom, mnoštvo speltki kojima rastura porodice, smrt iz osvete od ženske ruke.
Sa Uranom: zanimanje za okultno, veoma nepovoljno za žene, osetljivost, osećajnost, kolebljivost, slab um, lako potpadanje pod uticaje, skretanje na stranputicu u detinjstvu, nepromišljeni postupci, neprilike sa suprotnim polom, nepovoljno za dobit, loše za brak pre srednjih godina; smrt u nesreći.
Sa Neptunom: medijumske sposobnosti, dobar izgled, mladalačka pojava, uspeh u zanimanjima povezanim sa zabavom i nakitom, sklad u kući, mnogo pokreta i promena, osobene prilike u braku, naprasna smrt.


Poslednji izmenio bibiboom dana Ned Jul 11, 2010 5:21 am, izmenjeno ukupno 1 puta
avatar
bibiboom
Admin

Posts : 277
Join date : 08.02.2010
Age : 39

Pogledaj profil korisnika http://bibiboom.serbianforum.info

Nazad na vrh Ići dole

Re: OSTALE FIKSNE ZVEZDE

Počalji od bibiboom taj Ned Jul 11, 2010 5:19 am

Fomalhaut

Sazveždje Piscis Australis, nalazi se na 3° 52’ Riba
Srvenkasta zvezda u ustima Južne Ribe. Potiče od Fum-al-Hut, tj. Riblja usta. Ovo je bila jedna od četiri carske zvezde u Persiji oko 3000. godina p.n.e., kada je kao Čuvar Juga označavala zimski solsticij.
Uticaj: prema Ptolomeju, ima prirodu Venere i Merkura, dok Alvidas navodi kvadrat izmedju Jupitera i Saturna u Ribama i Strelcu. Kažu da je veoma srećna i moćna, ali da ipak izaziva zlobu i prikrivenog izgleda i karaktera, te promene iz materijalnog u duhovni oblik ispoljavanja. Kardan je ustanovio da zajedno sa zvezdama koje izlaze na 12 R donosi besmrtnost.
Ako je na Ascedentu ili u Zenitu horoskopa donosi velike i trajne počasti.
Sa Suncem: rasipnost, izuzetna podložnost uticaju lošeg društva, dobit od nasledja koja pak ne doprinosti ničem dobrom, moguće ispaštanje zbog nekog počinjenog zločina, opasnost od ujeda otrovnih stvorenja.
Sa Mesecom: potajni posao koji upriličava mnogo neprilika i neprijateljstva, ali se na kraju ipak dolazi do zarade posle puno poteškoća. Rastanak je mnogo blagotvorniji od vezivanja za ljude.
Sa Merkurom: mnogo gubitaka i razočarenja, nesrećne ruke u poslu, bolji sluga nego gospodar, pisanje ili primanje tajnih pisama, briga zbog kletve, hapšenje ili razoren ugled, problemi u kući, bolest saturnovske prirode.
Sa Venerom: strastvene ljubavne afere u potaji, izvesna ograničenja u životu, razočarenja, lako zasranjivanje na stranputicu.
Sa Marsom: zla ćud, strastvenost, osvetoljubivost, mnoštvo tajnih neprijatelja, podložnost sramoćenju i propasti, opasnost od ujeda otrovnih stvorenja.
Sa Jupiterom: samilost, milosrdje, počasti u crkvi, slobodnom zidarstvu ili tajnim društvima, mnogo putovanja.
Sa Saturnom: nezgode, plućna oboljenja, ili bolesti grla i stopala; gubitci zbog neprijatelja, prijatelja, poslova kojima upravlja Merkur, zbog bandi ili društva; nevino optužen, umešanost u afere potkraj života, naprasna smrt, porodica ga nasamaruje u pogledu pravnih stvari.
Sa Uranom: nestabilnost, protraćeni talenti, loša sredina, nepraktične ideje, gubici prijatelja, zavisnost od droga ili opojnih sredstava, utopijske zamisli, povredjen bračni partner, donosi nesreću ortacima, kobna povreda od električne struje, eksplozije iili nezgode.
Sa Neptunom: strogost, zloba, samoživost, analitičnost, detektivske sposobnosti, mnogo prikrivenih neprijatelja, povezanost sa tajnim poslovima ili radom vlade, zanimanje za okultno, izvesno nepoštenje,uicajni prijatelji, povezanost sa poslovima karakterističnim za deveto i jedanesto polje horoskopa, dobit od špekulacija, smrt bračnog partnera, brojna izvlačenja iz opasnih situacija, nasilna smrt od tajnih neprijatelja.


Poslednji izmenio bibiboom dana Ned Jul 11, 2010 5:21 am, izmenjeno ukupno 1 puta
avatar
bibiboom
Admin

Posts : 277
Join date : 08.02.2010
Age : 39

Pogledaj profil korisnika http://bibiboom.serbianforum.info

Nazad na vrh Ići dole

Re: OSTALE FIKSNE ZVEZDE

Počalji od bibiboom taj Ned Jul 11, 2010 5:19 am

Ahernar

Sazveždje Eridani, nalazi se na 15° 19’ Riba
Bela zvezda koja se nalazi na ušću Reke. Od Al-Ahiru-n-Nehr, tj. Kraja Reke.
Uticaj: Ptolomej u svojim karakteristikama o zvezdama Eridanusu navodi da „poslednja svetla zvezda ima isti uticaj kao i Jupiter“. Simbolizuje je heruvim sa sabljom, a donosi uspeh u državnoj službi, ljubaznost i pobožnost.


Poslednji izmenio bibiboom dana Ned Jul 11, 2010 5:21 am, izmenjeno ukupno 1 puta
avatar
bibiboom
Admin

Posts : 277
Join date : 08.02.2010
Age : 39

Pogledaj profil korisnika http://bibiboom.serbianforum.info

Nazad na vrh Ići dole

Re: OSTALE FIKSNE ZVEZDE

Počalji od bibiboom taj Ned Jul 11, 2010 5:20 am

skeat


zvezde u astrologijiSkeatSazveždje Pegazi, nalazi se na 29° 22’ Riba
Nepravilno promenljiva zagasito-žuta zvezda, koja se nalazi na levoj Pegazovoj nozi.
Uticaj: prema Ptolomeju, ima Marsovu i Merkurovu prirodu, Sajmonajt ističe Saturn, ostali pisci Saturn i Merkur, dok Alvidas navodi Neptuna u kvadrati sa Saturnom ili Marsom. Prouzrokuje krajnju nesreću, ubistva, samoubistva i davljenje.
Sa Suncem: nepovoljno za uspeh, opasnost od vode i mašina, podložnost nezgodama ili davljenju.
Sa Mesecom: brige, gubitak i pridobijanje prijatelja preko kritika, opasnosti od nezgoda i vode, nepovoljno za dobit.
Sa Merkurom: brojne nezgode i izbegavanja pogubnih situacija, pogotovu u vezi sa vodom; neprilike zbog pisanja, nepovoljno za zdravlje i porodična pitanja.
Sa Venerom: loša okolina, ispaštanje zbog sopstvenih postupaka, opasnost od hapšenja ili pritvora.
Sa Marsom: brojne nezgode, nepovoljno za dobit; bolest same osobe i njenih rodjaka.
Sa Jupiterom: mnogo putovanja, gubici zbog zakona, prijatelja ili rodjaka, opasnost od hapšenja.
Sa Saturnom: opasnost od smrti u detinjstvu, nepovoljno za zaradu i zadovoljstva, neprilike u kući, prehlade i tuberkuloza, smrt davljenjem ili u nesreći.
Sa Uranom: sklonost obmanjivanju, kolebljivost, slaba koncentracija, psihičke sposobnosti, nepouzdanost, nepovoljno za zaradu, upletenost u poteškoće zahvaljujući sopstvenim postupcima, brojne nezgode, smrt davljenjem, naročito ako se nalazi u prvom, šestom, osmom ili desetom polju horoskopa.
Sa Neptunom: istaknutost u pronalazačkim, okultnim ili duhovnim delatnotima, izloženost progonima, osobene prilike kod kuće, brojne nezgode, opasnost od davljenja. Sa nekom zloćudnom planetom i Mesecom na Sirijusu, smrt od bajoneta ili divljih zveri. Ako se Mesec zatekne sa Vegom, nasilna smrt.
avatar
bibiboom
Admin

Posts : 277
Join date : 08.02.2010
Age : 39

Pogledaj profil korisnika http://bibiboom.serbianforum.info

Nazad na vrh Ići dole

Re: OSTALE FIKSNE ZVEZDE

Počalji od Sponsored content


Sponsored content


Nazad na vrh Ići dole

Nazad na vrh

- Similar topics

 
Dozvole ovog foruma:
Ne možete odgovarati na teme u ovom forumu