Solarni povratak

Ići dole

Solarni povratak

Počalji od Chocoladizza taj Ned Jul 25, 2010 5:23 pm

SOLARNI POVRATAK

Solarni povratak je jedna od najviše korišćenih tehnika, ali, bez obzira na to, ovoj tehnici nikada ne treba dati prednost nad progresijama, već je treba koristiti kao sekundarnu tehniku. Ona nosi svoju prirodu delovanja kao ciklična tehnika elementa vode, ali je daleko više vezana za uži period, za opis užeg vremenskog perioda i koristimo je kada hoćemo da iz šire mape vremena (bilo da je u pitanju natal, Saturnov ili Jupiterov povratak) spustimo stvar na uži vremenski period. Solarni povratak je mapa vremena koja opisuje dešavanja na godišnjem nivou.
Solarni povratak radi se za trenutak kada se Sunce nađe na tačnom mestu gde se nalazi u natalu (isti stepen, minut i sekund), pa se često dešava da sam datum Sunčevog povratka nije isti datumu rođendana, jer Sunce ne mora iste godine istog datuma biti na natalnoj poziciji već to može varirati od dana pre do dana kasnije. Mesto koje koristimo za izračunavanje horoskopa solarnog povratka je mesto na kojem se nalazimo u trenutku kada Sunce dođe na natalnu poziciju, jer kao i kod ostalih povrataka i ovde je u pitanju realno vreme pa stoga koristimo realno mesto na kojem se nalazimo.
Neki astrolozi smatraju da uvek treba uzimati mesto rođenja, a neki mesto na kojem najviše vremena provodimo tokom godine (mesto stanovanja). Mesto na kojem se tada nalazimo je veoma važno jer u zavisnosti od mesta zavisi i Asc i ostali uglovi horoskopa – od mesta zavisi glavna priča za tu godinu jer smo na tom mestu (pod tim uglom) primili glavni upliv.
Upotreba drugog mesta u izračunavanju horoskopa otvara vrata mogućnosti da se neke stvari promene, jer promena prostora omogućava promenu vremena (Jupiter je prostor a Saturn vreme). Promenom prostora (mesta) menjaju se vrhovi kuća a time i tok dešavanja. Ukoliko budući solarni povratak ukazuje na predstojeću lošu godinu natus bi, ukoliko za to postoje mogućnosti, trebalo da otputuje negde jer će na taj način promeniti ugao upliva. Naravno, promenom prostora ne možemo uticati da se promene i direkcije i progresije – ne možemo uticati na potpunu promenu sudbine – ali možemo ublažiti loša dešavanja i unaprediti i ojačati dobra.
Da bi se primetno promenio horoskop potrebno je da se osoba relocira daleko na zapad (Asc se pomera unazad) ili na istok (Asc se pomera unapred). Ukoliko natus živi u Srbiji relokacija u Evropu će neznatno promeniti horoskop – London u odnosu na Beograd će promeniti Asc za 10 stepeni unazad. Ukoliko, na primer, u solarnom povratku vladar Asc ima loš aspekt ili se nalazi u lošoj kući, ili postoji loš egzaktan aspekt ka Asc, 10 stepeni razlike u može doprineti da se promeni Asc, samim tim i vladar Asc i loš aspekt ka Asc, pa je ovo dovoljno da prvobitna nepovoljna varijanta horoskopa solarnog povratka izgubi na snazi.
Solarni povratak je vrlo popularna tehnika jer je jednostavna za upotrebu. Opisuje dešavanja na jednogodišnjem nivou i u kombinaciji sa drugim tehnikama se dobija celovita slika. Upotreba sekundarnih progresija, solarnog povratka i tranzita je dobra i zahvalna kombinacija.
Za razliku od progresija koje žive i menjaju se iz meseca u mesec, solarni povratak je zaustavljeni tranzit koji će za celu godinu biti isti i predstavlja sliku jedne godine. Da bismo procenili kada se šta u toj godini dešava kasnije ćemo proučiti tehniku progresiranje solarnog povratka na kojoj se ovog puta nećemo zadržavati. Od Jupiterovog i Saturnovog povratka ne očekujemo preciznost, već primarno da ukažu na osnovnu prirodu i težinu određene godine ili dvoipogodišnjeg perioda. Budući da je solarni povratak mapa užeg vremenskog perioda u okviru njega već možemo preciznije odrediti tačno vreme dešavanja.
Tumačenje horoskopa solarnog povratka

Asc solarnog povratka
Znak na Asc (vodeći računa na vrhu koje natalne kuće se nalazi) i vladar Asc opisuju glavnu energiju za tu godinu, boje celu godinu i opisuju način događanja. Znak na Asc u horoskopu solarnog povratka može biti znak koji je natalno na vrhu 5. kuće, pa budući da je sada aktiviran taj znak, aktivirana je i natalna simbolika koju taj znak za natusa ima. Asc u znaku Vage nije isti za sve, jer natalno nekome taj znak može biti na vrhu 5. kuće, nekome na vrhu 6, a nekome na vrhu 8, pa u zavisnosti od toga gde se natalno nalazi personalizujemo i njegovo značenje na Asc horoskopa solarnog povratka. U tumačenju uklapamo opšte značenje znaka sa prirodom natalne kuće na čijem se vrhu nalazi.
Egzaktni aspekti
Egzaktni aspekti u horoskopu solarnog povratka su veoma važni, posebno egzaktni aspekti ka Asc, jer predstavljaju primarne, glavne događaje u toku godine. Kako je horoskop solarnog povratka ukočena slika za celu godinu egzaktnost naPlanete u 1. kući
Planete u 1. kući takođe opisuju najvažnija dešavanja tokom te godine i osnovnu prirodu godine. Važno je te planete povezati sa natalnom prirodom tih planeta jer važnost će se odnositi na ono što te planete u natalu predstavljaju. Ukoliko osoba u 1. kući horoskopa solarnog povratka ima Veneru svakako ćemo proceniti da će godina biti bitna po planu emocija, ali u zavisnosti od toga kakva je natalna Venera zavisi i šta natus tokom te godine od Venere može očekivati – zadovoljstvo ili ne.
Pozicija Sunca u određenoj kući
Kako je u pitanju horoskop Sunčevog povratka pozicija Sunca je veoma bitna, a kuća u kojoj se nalazi ukazuje na najveći deo aktivnosti, na oblast koja će tokom te godine biti od posebne važnosti i na kojoj će biti težište.
Razlika između Asc i Sunca je u osnovi razlika između glave i srca – ono što imamo u srcu je ono što je sadržano u našem Suncu, pa stoga Asc predstavlja našu osnovnu prirodu tokom te godine, a pozicija Sunca ono što želimo i čemu stremimo.
Kuća koja izlazi na Asc horoskopa solarnog povratka iz natalnog horoskopa je posebno značajna. Ova kuća i njen vladar (solarni i natalni) ukazuju na oblasti i aktivnosti koje će natusa okruživati najvećim delom. Veoma je bitno da li solarni Asc pada u 12. natalnu kuću bez obzira što bi mogao biti u pitanju i neki pozitivni optimistični znak kao što je Strelac, na primer. Jer priroda te natalne kuće veoma boji tu godinu. Pa, ukoliko je 12. kuća u pitanju izvesno je da će osoba biti većim delom godine povučena, izolovana... – aktivira se simbolika 12.
Razmeštaj planeta u odnosu na ose horoskopa je takođe važan jer daje opšti utisak opisuje energiju na godišnjem nivou: planete iznad ili ispod horizonta, istočno ili zapadno.
Raspored planeta po kućama
Može se dogoditi da u jednoj postoji naglašen broj planeta što ukazuje da će u prirodi te kuće dešavanja biti naglašenija.
Znaci na uglovima
Uglovi su faktori koji određuju vreme u okviru horoskopa solarnog povratka (o čemu će u nekoj od narednih lekcija biti reči), pa stoga priroda znaka opisuje i način i brzinu događaja do kojeg dolazi: ukoliko su na uglovima kardinalni znaci do događaja će dolaziti naglo i ti događaji su dosta sudbinski, fiksni ukazuju na postepeno odvijanje događaja i na stvari koje su trajnije, a promenljivi ukazuju da dešavanja neće biti mnogo bitna, već više da su relativna. glašava bitnost. Treba imati u vidu da će solarni horoskop, kao i sve druge tehnike u kojima učestvuje Sunce, delovati pre i posle same konjunkcije ili drugih aspekata. Slična situacija je kada je u pitanju i progresivno Sunce čije dejstvo se odražava pola stepena pre i pola stepena nakon egzaktnog aspekta što čini da je njegovo dejstvo godinu dana.
Ovo, primenjeno na horoskop solarnog povratka, znači da dejstvo solarnog povratka može započeti i pre samog solarnog povratka, a ne tačno od trenutka egzaktne konjunkcije natalnog i tranzitnog Sunca. Uporedimo ovo sa oblasti jedne kuće: dešavanja u okviru jedne kuće se odvijaju od početka ka kraju kuće, pa će planeta na početku jedne kuće imati daleko veću snagu i uticaj od planete na kraju kuće koja će opisati dešavanja na kraju nečega u simbolici te kuće, ali isto tako uticaj te planete na kraju kuće se u velikoj meri odražava i na sledeću kuću (radi za nju). Isto tako, snaga horoskopa solarnog povratka je jača u početku, pa slabi kako se približava sledeći povratak, jer počinje da bude na znazi njegov uticaj.
Solarni povratak deluje kao Sunce iz centra: PRE I POSLE.
Kombinovanje uglova iz natala i solara
Pri tumačenju horoskopa solarnog povratka najpre tumačimo sam taj horoskop kao natalnu kartu – procenjujemo energiju i glavnu priču jedne godine vodeći računa o znaku na Asc, o planetama u 1. kući, o vladaru Asc i aspektima koje ima (egzaktni su posebno važni) – dakle kao i natalni horoskop. Potom gledamo u kojoj kući se nalazi Sunce, pa u koju natalnu kuću je pao solarni Asc, i potom znake na uglovima.
Solarne planete/natalni uglovi
Sledeći korak koji preduzimao je postavljanje solarnih planeta u natalni horoskop. Ovo će opisati kakve će okolnosti delovati na natusa tokom te godine (akcija od spolja ka natusu). Naime, posmatraćemo koje solarne planete padaju na natalne uglove, odnosno u blizini natalnih uglova (ne mora biti egzaktna konjunkcija), jer će te planete vršiti najveći uticaj na natusa tokom te godine. Blizina podrazumeva da se planeta nalazi u blizini ugla u vrednosti od pola kuće. Na primer, ukoliko natalna 4. kuća počinje na 10. Jarca i završava se na 15. stepenu Vodolije ona zauzima 35 stepeni (polovina je 17.5), pa solarna planeta koja je udaljena od samog IC-a najviše 17.5 stepeni pre i isto toliko posle (od 23Ò™30' do 27Òš30'), bez obzira što se nalazi u 3. kući ili pred kraj 4, se tumači kao da pada na natalni ugao i stoga je njen značaj u toj godini veliki, odnosno osobi će se dešavati stvari u toj simbolici.
Ukoliko u određenoj godini više solarnih planeta pada u blizini natalnih uglova u pitanju je godina kada će natus doživeti brojna iskustva, a priroda iskustva zavisi od prirode tih planeta u natalu. Godina kojoj nema solarnih planeta u blizini natalnih uglova je godina koja će biti veoma obična, prosečna.
Solarne planete koje padaju na natalne uglove opisuju dešavanja koje natus ''trpi'', odnosno događaje koji mu se dešavaju, a ne koji su sama njegova akcija.
Ukoliko, na primer, solarna Venera padne na natalni Asc natusu će se dešavati stvari koje su u simbolici Venere: dolazi mu ljubav, biće voljen i sl. (događaji koji dolaze natusu).
Solarne planete opisuju šta se osobi neovisno od njene akcije i volje tokom godine dešava, a natalne planete na solarnih uglovima na koji način osoba deluje. Stoga se može desiti da se osobi dešavaju lepe stvari, a da ona bude nervozna i nezadovoljna, ili, pak, da joj se dešavaju neugodne, a da je ipak na neki način mirna.
Planete koje se nađu oko natalnog Asc biće najvažnije, potom one oko MC-a, pa oko IC-a i Desc.
Natalne planete/solarni uglovi
Solarne planete opisuju šta se osobi neovisno od njene akcije i volje tokom godine dešava, a natalne planete na solarnih uglovima na koji način osoba deluje na svet oko sebe (akcija od osobe ka spolja) i koje će osobine tokom te godine primarno ispoljiti. Stoga se može desiti da se osobi dešavaju lepe stvari, a da ona bude nervozna i nezadovoljna, ili, pak, da joj se dešavaju neugodne, a da je ipak na neki način mirna.
I u ovom slučaju planete treba da se nađu u vrednosti pola kuće udaljene od vrha uglovne kuće. Uglove uzimamo kao primarne faktore jer oni su kao antene koje privlače događaje.
Pri ovom tumačenju takođe ne treba gubiti iz vida šta je sve sadržano u natalnoj planeti – čime je sve obojena jer od toga zavisi njeno dejstvo na solarni ugao. Ta planeta opisuje na koga ili na šta će natus delovati i na koji način.
Ukoliko je natalna Venera na solarnom Asc osoba će tokom godine izvesno biti ljubazna, prijatna, lepa ali u meri koliko to natalna Venera omogućava. Iz međusobnog odnosa natalnih i solarnih planeta zaključujemo da li će osoba tokom te godine više biti ona koja deluje ili ona na koju se deluje, koja je pod uplivom događaja i koja prima uticaje.
Povezanost solara i natala
1. Kuća solarnog povratka u kojoj je natalni vladar Asc
Ova kuća pokazuje gde i koliko snažno će ta planeta (natus sam) dejstvovati tokom godine. Pa, ako je natalni vladar Asc natalno u 6. kući a u solaru se nađe u 10, sigurno je to godina kada će potencijal natusa vezan za posao doći do izražaja. Ali ako je u 12. solarnoj te šanse su za tu godinu daleko manje.
2. Solarna kuća u kojoj je vladar Asc solarnog povratka
Ta kuća opisuje kako će se to dejstvo manifestovati.
Ukoliko je Venera vladar solarnog Asc i nalazi se u 2. kući tendencija je da šta god da je vladar 1. kuće (što je natus) da se manifestuje kroz novac. Ukoliko se natalni vladar Asc nalazi u 10. kući solarnog povratka, a vladar Asc solarnog povratka se nalazi u 2 – možemo zaključiti da će osoba u toj godini veoma napredovati na poslu i da će se to primarno manifestovati na planu novca.
Ako je situacija sa vladarem natalnog Asc ista, a vladar solarnog Asc se nalazi u solarnoj 4, govorićemo o napretku u karijeri ali preko osnivanja privatne firme, otpočinjanja privatnog posla. Ili će se njen napredak i cilj (10. kuća) primarno ispoljiti kroz zasnivanje porodice i sl.
Primarno je važan natalni vladar Asc i njegova pozicija i aspekti u solaru, a sekundarno važan je solarni vladar Asc jer on samo opisuje način ispoljavanja natalnog vladara Asc.
3. Vrh kuće u natalu koji je najbliži Asc solarnog povratka
Potrebno je proceniti u blizini kojeg vrha natalne kuće najbliže pada solarni Asc jer će to opisati oblast gde će osoba doživeti najviše iskustava tokom te godine i na šta će biti primarno usmerena.
4. Kuća u kojoj se nalazi Sunce solarnog povratka
Kako je u pitanju solarni povratak pozicija Sunca je od velike važnosti, pa će kuća u kojoj se nalazi ukazati na primarne želje i ciljeve.
5. Kuće u solarnom povratku koje sadrže natalni Asc i MC.
Ukoliko se, na primer, natalni Asc nalazi u znaku Device, a MC u znaku Blizanaca, a u solaru natalni Asc padne u 5. kuću, a MC u 2, te dve solarne kuće (2. i 5.) postaju bitnije od drugih kuća, jer nose mogućnost da se kroz njih natus realizuje, i da se događaji koji su važni u simbolici tih kuća materijalizuju. U ovom slučaju mogli bismo reći da će osoba dosta raditi, da će pritom biti zadovoljna i da će zaraditi novac od posla.
6. Uporedni aspekti planeta iz solara i natala
Najjači aspekt i znak jeste konjunkcija i ona uvek ukazuje na važnost u simbolici tih planeta. Takve aspekte (posebno konjunkcije) uvek treba izvući iz konteksta i naglasiti ih.
Aspekti ne moraju biti egzaktni da bi ukazali na dešavanja jer solarni povratak opisuje dešavanja u periodu od godinu dana pa je izvesno da će se desiti i događaji opisani aspektima koji nisu egzaktni (do 5 stepeni orbisa).
Slično tretiramo i planete koje se nađu u istom znaku (primarno lične planete) te uzimamo u obzir i ostale aspekte.
Ukoliko je u natalu, na primer, Venera u Strelcu, a u solarnom povratku se i Mesec nađe u Strelcu, ovo može ukazati da bi se osoba mogla zaljubiti tokom te godine (negde u inostranstvu). Ukoliko je Venera pritom vladar 4. natalne kuće moglo bi ukazati da će se osoba preseliti u inostranstvo. Ako je u pitanju aspekt do 5 stepeni orbisa dešavanje je izvesnije po tom pitanju, a ako su samo u istom znaku to ćemo tumačiti kao znak da bi do tako nečeg moglo doći, a ostali faktori će to potvrditi.
Ono što Sunce aspektuje u solaru bitnije je od aspekata drugih planeta jer solarno Sunce zapravo prenosi svoje aspekte natalnom Suncu (jer su u konjunkciji). Dakle, aspekti koji se u solarnom povratku obrazuju sa Suncem značajniji su od aspekata ostalih planeta.
Pri tumačenju horoskopa solarnog povratka treba voditi evidenciju – napraviti listu odnosa natalnih uglova i planeta sa solarnim, i solarnih sa natalnim. Preporučuje se da se solarne planete označavaju sa sol, natalne sa n, sekundarne planete sa s, tercijarne sa ter, a tranzitne sa t da ne bi došlo do zabune.

Text sa preuzet sa neta
avatar
Chocoladizza

Posts : 39
Join date : 08.07.2010
Age : 39
Location : Čokoladija

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: Solarni povratak

Počalji od Chocoladizza taj Ned Jul 25, 2010 5:28 pm

OPŠTA PRAVILA ZA SOLARNE POVRATKE

Horoskop solarnog povratka vezan je za tačni sat i minut kada se Sunce vraća u položaj koji je imalo u horoskopu u trenutku rodjenja. On se crta da pokrije jednu godinu čovekovog života i da se pažnja usmeri na mesto na kom će se odvijati aktivnosti na koje ukazuju druge vrste (načini) progresije.
Možete se pitati zašto bismo se gnjavili sa horoskopom solarnog povratka svake godine. Ima mnogo valjaniih razloga. To je veoma ličan način da se proceni kako će se tranziti odnositi prema vašem natalnom horoskopu. Pomoću njega tranziti se zamrzavaju u mestu i pomoću emfaza u određenim kućama ukazuje se na to kada će se tokom godine odigrati akcija. On takođe može ukazivati na vremenski redosled događaja kada krug pokrenete unapred pomoću jednostavnog sistema koji će biti objašnjen kasnije. Upotrebom horoskopa solarnog povratka u vezi sa progresijama, direkcijama i lunacijama i eklipsama lako se postiže celovita slika aktivnosti predviđenih za celu godinu.
Upotrebom geografske širine i dužine mesta u kome boravite vi ne samo da progresirate horoskop, već ga i preseljavate. Proveravanjem ovo se pokazalo kao tačno. Neki astrolozi prave horoskope solarnog povratka za mesto rođenja; možda ćete i vi to želeti da probate. Naravno, ako se neko nije preselio mnogo istočno ili mnogo zapadno od mesta rođenja, neće biti neke velike razlike.
Jedna astrološka škola tvrdi da ako vam se ne dopada izgled vašeg horoskopa solarnog povratka za tu godinu, treba da proslavite rodjendan u nekom drugom mestu, pa ćete na taj način i horoskop izmeniti. Naše iskustvo ovo nije potvrdilo.Ipak isprobajte; možda će u vašem slučaju uspeti. Da bi opravdali naš način pravljenja horoskopa solarnog povratka, objasnićemo kako smo došle do sistema koji vam predstavljamo.
Prvi sistem predvidjanja sa kojim smo došle u bliži dodir kao astrolozi-početnici bio je sistem sekundarnih progresija od kog počinju i danas mnogi astrolozi. To je jedan starinski metod koji je dobar, ali postoje godine u kojima se aktivira samo poneka ili nijedna sekundarna progresija u horoskopu, pa je teško videti gde i kako će se dogadjaji odigrati. Pošto se ovo desilo više puta, potražile smo drugi metod za pokretanje horoskopa unapred.
Naš sledeći poduhvat je bila Radiks metoda, koja koristi 59’10’’ kao srednje kretanje za Sunce i uključuje pokretanje unapred svih planeta pomoću ovog povećanja, aspektirajući ih nazad prema natalnom horoskopu i određujući na osnovu formiranih aspekata koji će se događaji desiti. Kako je vreme prolazilo, svele smo upotrebu ovog sistema na mnogo preciznije direkcije solarnog luka, koje se zasnivaju na stvarnom Sunčevom kretanju. Ovo se pokazalo delotvornim u tom smislu što smo mogle da anticipiramo formiranje planetarnih uzoraka. Nastavile smo da upotrebaljavamo i sekundarne progresije i solarne lukove, ali smo osetile da mora postojati i neki dodatni način da se nastupajuća godina sagleda u celini.
U upotrebu metoda sekundarne progresije i solarnog luka retko su uključeni tranziti ličnih planeta da bi pokazali kako utiču na natalni ili progresivni horoskop. Na primer, bilo bi teško da se prati Merkurov tranzit kroz celu godinu, osim ako se horoskop ne ažurira svake nedelje. Pretražujući razne metode, naletete smo na metodu horoskopa solarnog povratka koja tačno određuje položaj svih tranzita i daje opšti utisak o celoj godini. Literatura o ovome je bila oskudna i uglavnom se zasnivala na sideralnim proračunima i bavila se uglavnom matematičkim izračunavanjem i crtanjem horoskopa. Tako smo, grešeći i praveći stotine horoskopa i stalno istražujući, konačno došle do sistema koji ovde postavljamo.

KOMBINOVANJE NATALNOG HOROSKOPA SA SOLARNIM POVRATKOM

Pre svega, teško je iskazati koliko je VAŽAN NATALNI HOROSKOP. Horoskop solarnog povratka ne znači ništa bez natalnog. Mnogi astrolozi koriste dva posebna kruga, od kojih se na jednom nalazi natalni, a na drugom horoskop solarnog povratka, pa ih čitaju tako što stave jedan pored drugog. Drugi koriste samo horoskop solarnog povratka, čitajući ga kao poseban horoskop za određenu godinu. Neki oba horoskopa stavljaju na krug koji se se sastoji iz dva prstena, tako da su planete solarnog povratka u spoljašnjem, a natalne planete u unutrašnjem prstenu.
Mi smo ove metode isprobale u periodu istraživanja, koristeći svaku izvesno vreme i krećući u potragu za boljim sistemom. Ono do čega smo došli konačno je različito. Uzimamo krug sa dva prstena, pa crvenom olovkom razmeštamo vrhove solarnog povratka oko kruga i stavljamo natalne planete u unutrašnji prsten (uključujući i Ascedent i Zenit). Zatim zelenom ili nekom drugom olovkom ubeležavamo planete solarnog povratka u spoljni prsten. Na ovaj način nikada se ne gubi iz vida natalni horoskop.
Svaki metod aktuelizovanog horoskopa polazi od natalnog horoskopa. Horoskop solarnog povratka nije u tom smislu nikakav izuzetak. On u potpunosti polazi od natalnog Sunca. Horoskop solarnog povratka se pravi za tačnu minutu i sekundu kada se Sunce vraća u svoj natalni položaj svake godine. Pošto se dobro upoznate sa ovim sistemom, možda ćete poželeti da probate još neku od pomenutih metoda; ipak mi smatramo da je baš ova najjednostavnija i najdoslednija.

INTERPRETACIJA SOLARNOG POVRATKA

ASCEDENT SOLARNOG POVRATKA i njegov vladalac daju moguće izglede za određenu godinu, okvirnu sliku vašeg temperamenta, ličnosti i pristupa životu, kao i načina na koji stižete do samosvesti; takođe pokazuju i vaš spoljni izgled i zdravlje u celini. Drugim rečima, pružaju skicu one celovite slike koju ćete odavati tokom cele godine o kojoj se radi. Znak na Asc pridodaje svoje osobine vašoj ličnosti tokom solarne godine, a vi neke od njegovih nijansi pridodajete znaku na svom natalnom Asc.
Uzmimo na primer da natalno imate Asc u Strelcu. U toku vašeg aktuelnog solarnog povratka Rak je u usponu. Vašoj otvorenoj, iskrenoj ličnosti Strelca, koja je uz to sklona i zabavi, Rak će dodati osećaj za kuću i porodicu, kao i osetljivost i lako ispoljavanje osećanja. Možda ćete se pitati odakle vam ta osetljivost i slabljenje osećanja neizvestnosti, sve dok ne shvatite da Asc solarnog povratka daje nove elemente vašem natalnom liku.
VLADALAC ASCEDENTA i svaka planeta u prvoj kući veoma su značajni i o njima ćemo kasnije detaljnije pisati.
KUĆA u horoskopu solarnog povratka u kojoj se nalazi Sunce sadrži najveći deo aktivnosti za tu godinu.To je ono područje vašeg života koje može biti oživljeno trošenjem lične energije. U toj oblasti vas izražavanje vašeg ega može zadovoljiti i baš tu ćete želeti da zablistate. Kuća solarnog povratka koja u vrhu ima Lava pokazuje gde se može primeniti ta energija i na koji način možete da zablistate. Sunce se nalazi tamo gde se najviše poistovećujete sa samim sobom; to mesto ukazuje na mogućnost velikog rasta u psihološkom smislu.
KUĆA KOJA IZLAZI NA ASCEDENT solarnog povratka iz natalnog horoskopa posebno je značajna. Ova kuća i njen vladalac, solarni i natalni, ukazuju na druge oblasti aktivnosti i okolnosti koje će vas okruživati tokom godine. Ako je znak na Asc solarnog povratka unutra 3* ili 4* natalnog vrha kuće, to je kuća koja izlazi na Asc, a ne ona koju napušta.
Predlažemo vam da koristite orbis od 5* za kuću o kojoj se radi. Razlika od četiri minuta u vremenu rodjenja izmeniće 1* na natalnom vrhu kuće. Dvadeset minuta vremena može izmeniti jednu minutu Sunca. Ako postoji i najmanja greška u vremenu i mestu u natalnom horoskopu, to može napraviti bitnu razliku u horoskopu solarnog povratka. Možda ćete eksperimentisanjem doći do toga da vam se dopada korišćenje i šireg orbisa. Ali, zapamtite: što je orbis manji, to je verovatnije da će se očekivani dogadjaj dogoditi.
Važno je da imate u vidu opšti izgled horoskopa solarnog povratka, kao što ste činili i kod natalnog horoskopa.
PODELA PLANETA PO OSAMA
Treba razmotriti 21 položaj. Sunce se uvek računa kao jedan, dok sve ostale planete treba da imaju po dva položaja, plus natalni Ascedent i Zenit. Prilikom merenja dobro proverite da li postoji veliko odstupanje, kao 8/13, 7/14, 6/15 i sl. Dobro proverite da li ste uneli Čvorove ( i natalni i solarni) u horoskop, ali ne računajte ih u ovom postupku.
Ako je većina planeta (natalnih i solarnog povratka ) na ISTOČNOJ STRANI horoskopa, uključujući i natalni Asc i Mc, ali bez Čvorova, možda ćete tokom ove godine biti pozvani da donosite sopstvene odluke u vezi pitanja i vrlo verovatno ćete biti sposobni da izrazite svoju slobodnu volju i sami sebi budete od pomoći. Osećaćete se snažno da većinu situacija držite pod kontrolom.
Ako je većina planeta na ZAPADNOJ STRANI horoskopa, izgledaće kao da imate manje kontrole nad situacijama i odnosima sa ljudima i možda ćete prihvatiti izbore i dogadjaje onako kako vam ih drugi nametnu. Tokom ove godine ćete možda imati više posla sa drugim ljudima.
Ako je većina planeta IZNAD HORIZONTA, bićete skloni da se usredsređujte pre svega na spoljne događaje i biće vam relativno lako da budete objektivni i otvoreni ( do one mere u kojoj je to moguće u natalnom horoskopu). Poslovi i društvene stvari mogu vam oduzimati najveći deo vremena.
Ako je većina planeta ISPOD HORIZONTA, više ćete se baviti unutrašnjim reakcijama, bićete prilično subjektivni i tokom godine ćete ponekad poželeti da iščeznete na izvesno vreme i da živite u nekom svom sopstvenom malom svetu.
RASPORED PLANETA PO KUĆAMA
Ako su kuće OD 1. DO 4. naglašene ( tako što imaju u sebi većinu planeta, natalnih i solarnih), to je godina brige za sopstvenost, usredsređivanje na lične potrebe, želje i poslove.To je takođe godina u kojoj preuzimate odgovornost za svoje delovanje. Ne plašite se da izrazite svoje pravo Ja. Orjentišite se na sebe; radite ono što je bitno za vas lično.
Ako su naglašene kuće OD 5. DO 8., to obećava mnogo odnosa sa drugim ljudima, u kojima će ti drugi ljudi igrati ključnu ulogu, a vi ćete katkad morati da im prepustite uzde vlasti. Budite otvoreni za zamisli drugih i očekujte da neki od njih zahtevaju da im posvetite svoje vreme i energiju.
Prema našoj dokumentaciji, mnogo ljudi godinu nalik ovoj bira za brak, ukoliko i drugi faktori to podržavaju. Ovakva godina se može poklopiti i sa većom društvenom i političkom aktivnošću, kao i sa podrškom od strane javnosti, pošto 7. kuća predstavlja javnost, a 8. pokazuje podršku koja dolazi od nje.
Ako su naglašene kuće OD 9. DO 12. to se smatra periodom društvenosti u vašem životu, kada ste uključeni u spoljne poslove, biznis i sve što se tiče karijere. To je vreme kada se možete upustiti u poslove koji se tiču lokalne zajednice ili u dobrotvorni rad.
Ako je više planeta u UGAONIM KUĆAMA , to ukazuje na godinu u kojoj će biti započeti novi projekti, zasnovani novi odnosi, ili će osoba privlačiti pažnju, posebno ako su Sunce i Mesec u uglovima. U negativnom smislu, ova godina može doneti previše aktivnosti, mnogo jurcanja i malo uspeha.
Ako je više planeta u KUĆAMA KOJE SLEDE, to često znači da je završetak nekog projekta već u toku kada počinje solarni povratak. Može se dogoditi nešto što će pružiti priliku za rast i razvoj. U negativnom smislu, ovo može ukazivati na opsesiju da se zadrže ista stanja, ljudi i projekti dugo nakon što prestanu da budu korisni.
Ako je više planeta u PADAJUĆIM KUĆAMA, to ukazuje na godinu promena, ali i na godinu duhovne aktivnosti. Ključne stvari su spremnost za prilagođavanje i dobra volja. U negativnom smislu, čovek može biti sklon rasipanju energije i nedovoljno stabilan ili istrajan.
ZNACI U UGLOVIMA
Asc predstavlja početak određene solarne godine, a vrh 4. kuće pokazuje kako će se godina završiti.
Ako su KARDINALNI ZNACI U SVA ČETIRI UGLA horoskopa solarnog povratka, to u celini ukazuje na veoma aktivnu godinu; mnogo energije je usmereno na kuću, partnera, rad i poslove. To može biti vreme kada ćete pokrenuti neke nove ideje ili poduhvate. Preporučuje se više fizičke aktivnosti nego obično. Nemojte uletati u situacije dok niste potpuno spremni za njih.
Ako su FIKSNI ZNACI U SVA ČETIRI UGLA, to ukazuje na donekle introspektivnu godinu; može biti i finansijskih briga, posebno ako su naglašene 2. ili 8. kuća. U zavisnosti od aspekata, ova godina ne mora obavezno značiti probleme, ali može ukazivati na neke novčane transakcije, npr.-kupovanje ili prodaja imovine ili kola. Potrebna vam je spoljašnja motivacija da ne biste podlegli inerciji. Ovo je dobra godina da se preduzme nešto kako bi stvari počele da se dogadjaju.
Ako su PROMENJIVI ZNACI U SVIM UGLOVIMA, postoji tendencija ka kontaktima sa drugim ljudima, postaćete svesniji njihovih potreba, društveniji. Ovo je dobro vreme da se usredsredite na umetnost i zanatstvo, na dalje obrazovanje, ili da preduzmete neko kraće ili duže putovanje. Problemi ovde mogu biti neodlučnost, odlaganje, mnogo priče, a nedovoljno rada.
Ako je ASCEDENT KARDINALAN, A IC FIKSAN, početak godine će biti najčešće veoma aktivan i užurban, i može se završiti tako što ćete postići ono što ste hteli. Da biste ovo u potpunosti iskoristili, neophodno je da postavite sebi neke važne ciljeve i da rasporedite stvari prema značaju.
KARDINALNI ASCEDENT I PROMENJIVI IC ukazuju na mnogo aktivnosti , čiji rezultati u velikoj meri ili delimično zavise od drugih ljudi.
Ako je ASCEDENT FIKSAN A IC PROMENJIV, doći će do promena u dugoročnim planovima ili poslovima. Ovo je godina u kojoj možete naučiti dosta o duhu saradnje.
FIKSNI ASCEDNT I KARDINALNI IC znače da bi trebalo nešto preduzeti u vezi dugoročnih planova i zamisli. Ovo je dobra godina da se krene napred sa zamislima ili namerama o kojima se već godinama razmišlja.
Ako je ASCEDENT PROMENJIV I IC FIKSAN, drugi će uticati na vas da započnete nešto što nećete moći ili želeti da završite. Prihvatajte obaveza prema drugima oprezno. Ne dozvolite da postanete suviše zavisni od drugih ljudi. Svestranost može biti plus kada se koristi za razumne ciljeve.
PROMENJIVI ASCEDENT I KARDINALNI IC ukazuju da ćete možda biti veoma aktivni i povezani sa drugim ljudima, ali ne uvek i produktivni. Najvažnije je da utvrdite neke dostižne ciljeve.
UMETANJE
Umetnuta osa često postaje žarišna tačka cele godine. Opšte pravilo je da kada postoje umetanja, kuće u koje su one uključene su šire po stepenima nego normalno. Dva ili tri znaka su u svakoj kući i kada se u tumačenju razmatra svaki od vladalaca znakova, videćemo da je ovde usredsređeno mnogo aktivnosti. Posmatranjem hiljada horoskopa solarnog povratka otkrili smo da se umetnuta planeta na početku godine teško iskazuje, ali kako se horoskop solarnog povratka pokreće unapred, planete izlaze iz umetnutog položaja i njihovo dejstvo postaje mnogo uočljivije tokom godine. Umetnuti znak radi ispod površine uobičajenih aktivnosti i predstavljenih kućom u kojoj se nalazi.
Još jedna značajna crta umetanja je to što su kuće povezane. Dobro obratite pažnju na ove povezane kuće. Npr. ukoliko je u horoskopu vrh 3. i 4. kuće u Raku moguće je da će se doneti neke emocionalne odluke, koje se tiču bliže okoline, kuće i majke.

ZNAK KOJI JE U USPONU NA ASCEDENTU SOLARNOG POVRATKA
Znak u usponu u horoskopu solarnog povratka veoma je značajan pošto daje dodatni ton celini temperamenta na kakav ukazuje vaš natalni horoskop.Sledeće primedbe treba razmatrati u kontekstu načina na koji ćete ih najbolje uključiti u svoj modus operandi za godinu na koju se odnosi horoskop solarnog povratka.
OVAN. Ovo je često period akcije, brzih odluka, povećane vitalnosti i interesa za drugi pol. Ako Bik pada u vrh druge kuće, možda će biti dodatnih finansijskih odgovornosti. Naglost Ovna može vas dovesti u raspoloženje za trošenje. Možda ćete spontano započeti nove projekte da biste se dokazali u oblasti koje se tiču natalne kuće iz koje dolazi Ovan. Na primer, ako Ovan dolazi iz natalne VI kuće, možda ćete promeniti posao. Natalni Mars i Mars solarnog povratka pokazuju kako i gde ćete moći da započnete nove projekte da biste se dokazali u oblastima koje se tiču natalne kuće iz koje dolazi Ovan. Na primer, ako Ovan dolazi iz natalne VI kuće, možda ćete promeniti posao.
BIK. Finansijske, kućne i profesionalne obaveze vas zaokupljuju i ovo je pravo vreme da se naprave neke samo-procene. Verovatno osećate snažnu potrebu da poboljšate svoj fizički izgled, da napredujete u karijeri i oblasti kojom se bavite, da zaradite više novca i da ulepšate svoju okolinu. Ako je Vodolija u Zenitu, možda ćete biti nezadovoljni svojim pretpostavljenim i možda ćete osećati potrebu za slobodom, ali bi trebalo da bilo kakve iznenadne promene posla preduzimate sa bikovskim oprezom. Razmislite pre nego što nešto uradite, budite praktični i dosledni. Imate potrebu da dodirujete i budete dodirnuti. Natalna Venera i Venera solarnog povratka pokazuju gde i šta privlačite.
BLIZANCI. Verovatno ćete imati promenjive duhovne stavove i sklonosti, posebno prema svojoj svakodnevnoj okolini i poslovima. Budite fleksibilni, ali pažljivo postupajte sa rodjacima i susedima, kao i kada preduzimate neke dugoročne obaveze. Bićete radoznaliji nego obično i otvoreni za nove zamisli. Natalni Merkur i Merkur solarnog povratka pokazuju gde će vam biti lako da plasirate svoje ideje. Ako Blizanci dolaze iz vaše natalne 11. kuće, društveni život vam može biti zaista raznovrsan i nekonformistički.
RAK. Pošto ste emotivni i osetljivi, važno je da budete tolerantni u svim stvarima, mada imate sklonosti da radite baš suprotno, pošto vam je temperament nemiran, a osećanja lako ispoljavate. Ovo je vreme da se pozabavite svojim potrebama za sigurnošću i da izrazite svoje negovateljske sposobnosti koje su nagoveštene vašim natalnim horoskopom.
Ako natalni Rak dolazi iz IV kuće možda će porodične stvari oduzimati najveći deo vašeg vremena i emocionalne izdržljivosti. Držite se rutine. Natalni Mesec i Mesec solarnog povratka pokazuju gde promenjeni uslovi zahtevaju prilagodjavanje da bi se zadržala stabilnost. Na primer, ako su oba Mesečeva položaja u V kući može doći do promena oko ljubavnih stvari, dece ili špekulacija.
LAV. Ovo je dobra godina za nešto kreativno, posebno ako ovaj znak dolazi iz III ili V natalne kuće. Dramatični ste i samosvesni, dovešćete ovu svoju sklonost do ekstravagancije. Klonite se špekulacija, osim ako vam Sunce i vladar V kuće solarnog povratka nisu dobro aspektovani. Možda ćete preduzeti neke obaveze, posebno one koje se tiču dece. Potrebno vam je da nadjete neku oblast samoizražavanja, a kuća u kojoj je Sunce će pokazati gde je to moguće.
DEVICA. Možda ćete osetiti želju da promenite profesiju ili svakodnevne navike, ili ćete osetiti nezadovoljstvo prema onima sa kojima radite, pošto ste u ovo vreme previše kritični i analitični. Naglasak u ovoj godini pada na rad i zdravlje, i možda ćete biti skloni da nepotrebno brinete. Zadržavanje pozitivne orjentacije i zauzetosti mogu vam pomoći da prevaziđete osećanje nesigurnosti u ovim pitanjima. Budite precizni u pojedinostima, analizirajte svoju motivaciju, čak kritikujte sebe kako biste pronašli svoju odgovarajuću perspektivu. Položaj Merkura pokazuje koje oblasti zahtevaju posebnu pažnju.Ako je Merkur u IX kući na primer, pažnja može biti usmerena na duga putovanja, dalje obrazovanje ili unučad (ako ih imate).
VAGA. Možda ćete biti obuzeti porodičnim, ljubavnim ili zakonskim brigama. Može se desiti da dajete previše, borite se ili se krijete iz straha da ne budete povređeni u svojoj vezi. Osećate potrebu za prepirkama ili saradnjom sa drugima (sve što se tiče bliskih odnosa) kako biste povratili sopstvenu ravnotežu. Ovo je posebno značajno ukoliko X kuća izlazi na Ascedent, pošto onda možete osećati da vam je status ugrožen na neki način. Zato je i vaša potreba za harmonijom pojačana. Vaše društvene potrebe naznačene su pomoću oba položaja Venere.
ŠKORPIJA. Mogu se javiti snažna osećanja prema onima protiv i za koje ste, i trebalo bi da budete svesni kako vladate sobom. Možda ćete morati da prizovete svoje najdublje psihološke potencijale da biste dobili unutrašnju snagu i zadržali kontrolu. Može biti poželjna promena boravišta ili ćete poželeti da sami otpočnete neki posao-da postanete šef ili da na neki drugi način rukovodite. Imate potrebu da kontrolišete svoju sudbinu, i ovo može biti dobar period da preduzmete nešto kako bi došlo do promena. Ovo je veoma dobra pozicija za brak, ako je on na vidiku. Da biste razumeli gde treba da preduzmete nešto, izmešajte Marsov i Plutonov položaj. U horoskopima solarnog povratka, pošto se Pluton kreće sporo, važno je da razmotrite Mars, ko-vladara kada je u pitanju Škorpija. Položaj Marsa daje vam mnogo praktičniju sliku o tome gde se mogu ispoljiti škorpionske potrebe.
STRELAC. Možete iskustiti dodatnu finansijsku odgovornost ili će vam se pružiti prilika da zaradite više novca. Mnogo će zavisiti od Jupiterovih aspekata i položaja u kućama. Samopopustljivost bi trebalo izbeći, posebno ako na nju ukazuje natalni horoskop. Često se javlja velika želja za putovanjima, avanturama, slobodom i duhovnim širenjem. Zapravo, ovo je odličan period za dalje školovanje ili ustanovljavanje dalekosežnih ciljeva. Zakonska pitanja će možda zahtevati vašu pažnju, posebno ako su VII i IX kuća takodje aktivirane. Moguće je da će vas privuči oni koji žive daleko, ili ih zanimaju daleke stvari. Radite na optimizmu i idealizmu, ali pazite da ne stavite ružičaste naočari. Trebalo bi da negujete samosigurnost. Položaj Jupitera pokazaće vam u kojoj oblasti.
JARAC. Treba da računate na ozbiljne odgovornosti ili na to da ćete se suočiti sa neobičnim ili neočekivanim troškovima. Ako je Strelac na vrhu XII kuće, možda ćete brinuti zbog nekih pravnih stvari. Poduhvati u vezi sa karijerom i poslom verovatno će vas okupirati, pa je u vašem interesu da se koncentrišete na konkretne ciljeve i da budete praktični i dosledni u izgrađivanju svoje časti i ugleda. Ovo se može poklopiti sa povećanom moći i autoritetom, što može dovesti do nekih novih priznanja. Natalni Saturn i Saturn solarnog povratka pokazuju u kojoj oblasti treba poraditi na osećanju ograničenja i uskraćenosti. Ako je položaj oba Saturna II kuća, na primer, ovo bi mogao biti period stezanja kaiša, kada je neophodno da preduzmete neke finansijske obaveze. Možete iskusiti osećanje frustriranosti zbog teškoća sa novcem, ili postići veću sposobnost kontrole nad svojim prihodima.
VODOLIJA. Ovo je odlično vreme da se okrenete budućnosti i napravite važne odluke, ali tako da se zasnivaju na prethodnim iskustvima. Težite nezavisnosti, često i više nego što je to za vaše dobro, mada je neophodno da se izrazite kao ličnost na sebi svojstven način. Uran solarnog povratka i natalni Uran imaju položaje koji ukazuju na moguće puteve do toga. Ako su Ribe u vrhu II kuće, važno je da budete precizni u novčanim pitanjima, a pošto Sunce vlada VII kućom, trebalo bi da obratite pažnju na bliske poslovne veze sa drugim ljudima. Možda ćete primetiti izvesnu emocionalnu nedodirljivost ove godine, kada su u pitanju odnosi sa drugima na svim nivoima –saradnja, odnosi lice u lice i društveni odnosi.
RIBE. Ovaj znak u usponu ukazuje na period nemira, u kome ćete težiti da izazovete promene koje će se zasnivati više na osećanjima nego na razumu. Ovo može biti predivno u ljubavnim stvarima i tome slično, ali ga treba kontrolisati ako je Neptun u veoma izazovnim aspektima i vezan za kuće koje se tiču poslova i novca. Možda ćete pokazivati zanimanje i osećanje za mlade ljude. Najbolje ćete se osećati ako pronađete oblast u kojoj se možete estetski izraziti – umetnost, muzika, ples. Ovo je dobra godina da napravite ono u šta stvarno verujete. Vaša mašta može da uzleti, a vaši snovi mogu se ostvariti ako izvučete najbolje od položaja svog Neptuna. Ako ne, ili ako prevladaju nerealne sklonosti, možete prevideti mnoge prilike.

Text preuzet sa neta
avatar
Chocoladizza

Posts : 39
Join date : 08.07.2010
Age : 39
Location : Čokoladija

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: Solarni povratak

Počalji od Chocoladizza taj Ned Jul 25, 2010 5:30 pm

ZNAČENJE KUĆA U SOLARNOM HOROSKOPU

Kuće u horoskopu solarnog povratka su izuzetno značajne zato što predstavljaju pozornice zbivanja. Ovo je posebno važno za naš metod izrade solarnih povratka, pošto koristimo premeštanje, a premeštanje horoskopa solarnog povratka pokazuje aktivnost koja se odnosi na mesto u kome živite. Ako ste rodjeni u Čikagu, a onda se preselite u Kaliforniju, a horoskop solarnog povratka vam je napravljen za mesto rodjenja, zbivanja koja pokazuje će se verovatnije dogoditi u Čikagu.
Svaka kuća u horoskopu pokriva široko polje iskustva, a potpunim razumevanjem razgranatih oblasti svake kuće astrolog je u stanju da predvidi moguća područja aktivnosti. Sledeći opisi kuća primenjivi su na nekoliko različitih načina tumačenja horoskopa solarnog povratka. Posebno su pogodni za opisivanje akcija u domenu kuća u kojima su vladaoci solarnog povratka.
Kuća u kojoj je NATALNI VLADALAC ASCEDENTA SOLARNOG POVRATKA pokazuje gde i kako će ta planeta dejstvovati tokom godine. Kuća u kojoj je VLADALAC ASCEDENTA SOLARNOG POVRATKA opisuje kako će se to dejstvo manifestovati. Na primer, Blizanci u usponu i natalni Merkur u IV kući, a Merkur solarnog povratka u IX kući pokazivaće aktivnosti u okviru doma, a koja je vezana za stvari IX kuće ( preko razmene studenata neko dolazi da živi kod vas, mogućnost da se vanredno završi neki kurs). Sledeće napomene takodje su od pomoći u tumačenju kuća koje izlaze na Ascedent solarnog povratka iz natalnog horoskopa i kuća u kojima je Sunce.
PAMTITE SLEDEĆE STVARI:
1. Kuću u kojoj se nalazi natalni vladalac Asc solarnog povratka.
2. Kuću u kojoj se nalazi vladalac solarnog povratka Asc solarnog povratka
3. Vrh kuće (natalni) koji je najbliži Asc solarnog povratka
4. Kuća u kojoj se nalazi Sunce u horoskopu solarnog povratka

I
Možda ćete osetiti jaku želju za samoizražavanjem, zatim da stvari uradite na svoj način, a ne uz pomoć drugih, da učinite da se dogadjaji dese tako što ćete ih inicirati.Može biti mogućnosti za samorazvoj, rast i iskazivanje. To je vreme da se deluje, radi, bude i postane.
II
Naglasak je na vrednostima, finansijskim teškoćama i prilikama koje vam se pružaju.Moto bi trebalo da bude : plati i uzmi. Pojačane su vam sposobnosti za zaradu, kao i posedi i lične zasluge.U zavisnosti od aspekata sa planetama koje su uključene, ovo može biti dobra godina da se investira u ili kupi pravi imetak.
III
Naglasak je na izražavanju ideja, razumevanju sopstvene ličnosti i stanju vašeg duha.Mogu se pojačati sposobnost percepcije, moguće su promene okoline, može biti poslova sa rodjacima ili susedima. Naglašena je komunikacija.Može biti puno kratkih putovanja.Budite pažljivi sa ugovorima. Možda ćete biti raspoloženi da studirate, predajete ili pišete u onoj meri u kojoj su te sposobnosti date u vašem natalnom horoskopu.


IV
Dom, porodica, imovina ili roditelji su u centru pažnje. Ovo je dobro vreme da se potraži emocionalna ili utvrdi finansijska sigurnost. Probajte da radite na svom imidžu i da ga izmenite ; sledite svoja osećanja. Period IV kuće je dobra prilika da se vratite svojim korenima, da saznate ko ste ustvari. Pošto je IV kuća kuća završetaka kada izađe na Asc, neki dogadjaji ili poslovi će možda morati da se zvrše. Ovo je dobro vreme da se ono što je labavo učvrsti. Položaj vladalac pokazaće vam u kojo oblasti.
V
Vasa osecajna priroda bice stimulisana ili cete naci nove nacine da se izrazite, kao sto su nova ljubav ili novo dete.Ovo moze biti odlicna godina da se poboljsaju odnosi sa decom. Budite duhovno i psihicki kreativni kako biste olaksali mogucu emocionalnu napetost. U zavisnosti od aspekata oba vladaoca horoskopa kao i od vladalaca natalne V i solarne V ovo moze biti dobro ili lose vreme da se investira ili okusa u drugim oblastima. Zabavljajte se i igrajte se, ali nemojte preterivati. Moguca je trudnoca (ako ima prilike za to) posebno ako su Mesec ili lunarni cvorovi smesteni ovde.Ako to nije vasa zelja preduzmite mere predostroznosti.
VI
Treba mudro postupati sa stvarima koje se tiču rada i zdravlja. Držite na oku ljude koji rade za vas ili sa vama. Takođe, poboljšajte sve usluge koje nudite, ili naučite nove tehnike. Možda ćete morati da prilagodite svoj svakodnevni rspored. Budite odmereni. Ovo nije dobro vreme da naprežete svoje telo iznad njegovih mogućnosti, osim ako vladaoci Asc i Asc sam nemaju izuzetno dobar položaj. Ako su vladaoci horoskopa stvarno aktivni, i u smislu izazovnih i u smislu lakših aspekata, ovo može biti dobro vreme da započnete novi posao.
VII.
Pravne, bracne i stvari koje se ticu partnerstva zahtevace vasu paznju. Postupajte mudro i izbegavajte svadje. Ako niste u braku, ovo lako moze biti godina kada cete stati na ludi kamen. Budite diplomata i takticni i pokusajte da razumete gledista drugih ljudi cak i ako se osecate sasvim suprotno. Vaznu ulogu odigrace u vasem zivotu drugi ljudi. Moze biti jakih seksualnih stimulacijama koje bi vam omogucile da se osecate slobodnijim u ispoljavanju emocija.Izmenice se okolnosti koje su ucinile da se osecate sputanim. Naglaseni su rodjenje, smrt i transformacija kao i podrska i pomoc od strane drugih ljudi. Mozda cete pozajmljivati novac, uloziti svoju imovinu ili imati neka druga posla sa dugovima i potrazivanjem drugih ljudi.
VIII
Moguci su sporazumi u stvarima partnerstva kao i u pravnim i bracnim stvarima. Moze biti jakih seksualnih stimulacija koje bi vam omogucile da se osecate slobodnijim u iskazivanju svojih osecanja.Izmenice se okolnosti koje su ucinile da se osecate sputanim,naglaseni su rodjenje, smrt i regeneracija kao i pomoc i podrska od drugih ljudi. Mozda cete pozajmljivati novac, uloziti svoju imovinu ili na neki drugi nacin imati posla sa potrazivanjem i dugovanjima.
IX – Ove godine ce mozda biti izrazena potreba za studiranjem i ucenjem novih stvari.Imate potrebu da prosirite svoje horizonte, bilo bukvalno, dugim putovanjima, bilo figurativno, putovanjem iz fotelje.Publicitet, izdavastvo i uvoz/izvoz mogu biti neke od prilika koje vam se pruzaju. Moguc je duhovni razvoj na taj nacin sto cete razumeti odnose. Mozda cete ove godine sresti ucitelja, gurua ili prijatelja koji ce vas duh otvoriti za nove ideje i ideale. Ova godina moze doneti interakcije sa onima koji su u vezi sa zakonom, ili sa crkvom, ili sa obrazovnim ustanovama, kao sto su fakulteti. Ovo cesto ukazuje na godinu kada ce vas zaintrigirati astrologija ili metafizika.
X.
U sredistu paznje bice stvari koje se ticu karijere i poslova, uz teze aspekte sa vladaocem horoskopa ovo moze biti vreme profesionalnog napredovanja ili promene polozaja. Odnosi sa autoritetima mogu imati vaznu ulogu. Odnosi sa roditeljima bice naglaseni. Cesto cete morati da resavate neke ozbiljne probleme koji se ticu ovih oblasti. Od znacaja moze biti priznanje javnosti. Dobro je vreme da istaknete svoju objektivnu stranu i poboljsate utisak koji ostavljate na spoljni svet. Mudro postupajte sa izazovima u profesiji i karijeri.
XI
Naglašena mogu biti nova ili stara prijateljstva.Vaše ponašanje može biti diktirano spoljašnjim okolnostima. Možda ćete dobiti novac-iz nekog poslovnog poduhvata, na poslu ili od šefa ( u vidu nagrade verovatno)- ili, ako su aspekti izazovni nećete dobiti. Društvena aktivnost ili uključenost u velike organizacije će verovatno biti izražene.Realizacija ciljeva ili prihvatanje neobičnih načina da se do njih stigne mogu biti u centru vaše aktivnosti tokom ovogo perioda. Od pomoći mogu biti prijateljstva sklopljena u javnosti ili na poslu.
XII
Poverljive stvari treba razmotriti i pažljivo ispitati u svetlu vaših krajnjih ciljeva i onoga što stvarno smatrate vrednim. Izbegavajte svako ponašanje koje može biti shvaćeno kao skandalozno. Možda ćete biti prilično ranjivi i mogu se otkriti neke vaše tajne stvari. Ovo je vreme za tihi samorazvoj ili za duhovna traženja. Zapravo, možda ćete osetiti potrebu za privatnošću ili izolovanošću, dobrovoljno ili na neki drugi način. Svakog dana odvojite malo vremena za punjenje svojih psihičkih i fizičkih baterija. Ovo je dobro vreme za rad na razvijanju unutrašnjih snaga, kao i za pomoć drugima.

PLANETE U USPONU

Kao što je već pomenuto ranije, drugi važan faktor u čitanju horoskopa solarnog povratka jesu PLANETE U USPONU. Planetom u usponu se smatra svaka planeta koja se nalazi neposredno iza ascedenta ili u prvom kvadrantu horoskopa solarnog povratka. Ipak, što je planeta bliža Asc solarnog povratka, to će njene osobine biti uticajnije. Mi smo otkrile da natalna planeta u usponu ima više uticaja nego planeta solarnog povratka, ali obe su značajne tako da ih obe treba imati u vidu. Ako ima nekoliko planeta u I kući, ili u XII u konjukciji sa Asc (unutar ne više od 5*) razmatrajte ih sve. Ako u prvoj kući nema planeta, potražite najbližu planetu u usponu, čak i ako je u III kući. Ono što ta planeta zastupa okupiraće datu osobu, samo nešto malo kasnije u toku godine.

SUNCE. Ovo je vreme dostignuća u oblastima u kojima vaša osobenost može biti korisna vama ili onima koje volite. Tokom ovog perioda verovatno ćete se ispoljavati iskreno, odlučno, dramatično i otvoreno – naravno, u zavisnosti od toga u kojoj meri je ovo moguće što se tiče vašeg Sunčevog znaka. Očigledno je da osoba u znaku Riba ove osobine neće ispoljavati isto kao Strelac. Osećaćete da imate kontrolu; dobro bi bilo da uložite dodatni napor kako biste najbolje ostvarili vaše natalne Sunčeve mogućnosti. Na primer, ako imate natalno Sunce u XII kući, odjednom ćete osetiti da vam je lako da pustite svoje Sunce da stvarno sija. Efekat akcije Sunca u usponu može se videti u kući na čijem vrhu je Lav. Ovo je kuća u kojoj ćete osetiti svoj najveći rast ove godine, u kojoj se možete poistovetiti sa sobom i postići najveće uspehe. U horoskopu solarnog povratka sa Vodolijom u usponu i Suncem u I kući, prirodno, Lav će biti u vrhu VII kuće. Možda ćete preduzeti nešto jedinstveno ili neočekivano, najverovatnije zajedno sa partnerom (VII kuća), što će vam doneti korist ili priznanje, ili oba.
MESEC. Vaša emocionalna i kućevna strana iznosi na površinu i pojačava osobine i iskustva na koja ukazuje Mesec u vašem natalnom horoskopu. Gradite odnose sa onima koje volite. Ovo je osetljiv period, u kome ćete se verovatno iskazivati na najintimniji način; neka vam emocije budu povezane sa razumom, naročito ako i najmanje težite suviše jakom iskazivanju osećanja. Ovo je nemirno vreme, možda ćete poželeti da putujete ili da napravite neku pravu i trajnu promenu. Bolje je ne seliti se sasvim i trajno, ako je jedini razlog to što vam se to sviđa. Kuća koja na vrhu ima Raka, pokazaće u kojoj oblasti će se najdublje osetiti potreba za promenom. Rak u vrhu VI kuće često ukazuje na želju da se promeni posao, ali i ovde treba razmotriti i druge faktore pre nego što vam se pruži prilika da to ostvarite.
MERKUR. Ovo je vreme da razumno poradite na problemima ili događajima na koje vam ukazuje Merkur u vašem natalnom horoskopu. Pitanja komunikacije, trgovine i rada su naglašena. Mogu se javiti izvesni zdravstveni problemi, pošto vam živci mogu biti prenapeti. Ovo je dobro vreme za putovanja i pisanje, ali opet uz oprez, kako bezbrižnost ne bi donela nevolje. Proverite koji vrhovi kuća imaju u sebi Blizance i Devicu, da biste videli na koji način ćete komunicirati i kako ćete se približiti drugima. Na primer, ako su Blizanci u vrhu IX kuće, pružiće vam se prilika da razmenite mišljenja sa nekim ko dolazi iz druge kulture ili sredine. Ako je u vrhu IX kuće Devica, možda ćete potražiti posao u stranoj zemlji ili ćete možda objaviti članak ili knjigu o zdravlju, ishrani ili higijeni.
VENERA. Ovo je izvrsno vreme da negujete lepotu u svim oblastima života, da potražite harmoniju, posebno u odnosima sa partnerom. Možda će vaše sklonosti biti mnogo izraenije nego obično, ali pazite da ne tražite priznavanje i ispunjavanje želja po cenu važnih odnosa. Ovo je vreme za saradnju sa onima kojimaje zaista stalo do vas. Romanse, društvena pitanja i zabava su naglašeni. Vrhovi kuća u kojima su Bik i Vaga pokazuju koje oblasti traže pažnju i aktivnosti. Sa Venerom u usponu, koja vlada vrhom VIII kuće, možda ćete osetiti potrebu za nekim kozmetičkim operativnim zahvatom. Ako Venera vlada XI kućom, promenite svoj društveni život.
MARS. Ovo bi mogla da bude aktivna godina u konstruktivnim smerovima, prethodno isplaniranim, kako bi se izbeglo besciljno rasipanje. Računajte na teškoće i na neophodnost da ponovite neke korake. Prisutno je samopouzdanje, ali pazite da ga ne izgubite i potrudite se ga nametnete drugima. Uskladite želje sa razumom. Kuće kojima je u vrhu Ovan (primarno) i Škorpija ( sekundarno) ukazaće na oblasti koje zahtevaju da im se posveti dodatna energija ili, možda, da im se nešto oduzme. Ovan na vrhu V kuće može da znači prekid neke romanse, ili u vrhu VII kuće –kraj nekog odnosa sa partnerom ili potrebu za više nezavisnosti i samopouzdanja u odnosima. Naravno i drugi faktori bi trebalo da potkrepe ove zaključke.
JUPITER - Rast i širenje na koje ukazuje položaj vašeg natalnog Jupitera sada su mogući. Dugoročni ili trajniji planovi možda će se ove godine uobličiti. Važno je da nastojite da razumete situaciju u kojoj se nalazite vi i oni oko vas, kao i situaciju u svetu. Izbegavajte preterano poveravanje koje može ići do granica estravagancije.Nadjite način da se proširite mentalno, duhovno i materijalno u oblasti koja je označena kućom kojoj se vrh nalazi u Strelacu. Oblasti vezane za IX i X realizovane u III kući.
SATURN - Ovo je period provere sopstvenih vrednosti. Položaj Saturna u vašem natalnom horoskopu može oslikavati oblast u kojoj se osećate nesigurno,možete stavljati svoje talente na probu.Život kakav ste do sad vodili pokazaće se na vašem zdravlju.Pošto negativna upotreba Saturna može da podriti vašu fizičku snagu trebalo bi da se ove godine zadrži razuman režim. Savet da odete zubaru trebalo bi da poslušate. Usled ovog položaja tendencija je da se preuzima dodatna odgovornost lične prirode sa ili bez nagrade, i to najčešće u oblasti koja se tiče kuce u čijem je vrhu Jarac.Ovo je vreme kada se žanje posejano.Takodje je pogodno vreme da uradite neke ili sve stvari koje zahtevaju koncentraciju.
URAN. Probajte da napravite inventar prošlosti i da tokom ove godine odbacite sve ono što više nije aktuelno. Gledajte unapred i pravite planove za promene koje mogu biti korisne velikom broju ljudi u vašem životu. Ovo može biti period koji će u prednji plan izbaciti neočekivane događaje. Fleksibilno ponašanje će se pokazati kao korisno. Možda ćete previše naginjati subjektivnosti u stavovima, mada je neophodno da mislite svojom glavom, posebno u oblastima kojom vlada kuća u čijem je vrhu Vodolija. Moguće su prilike za jedinstvena dostignuća, ishod će zavisiti od aspekata sa Uranovim položajima i od kuće kojom on vlada u horoskopu solarnog povratka.
NEPTUN. Nadjite vreme za mirno preispitivanje svoje unutrašnje prirode, vreme da razmišljate o ili razvijate interes za neki vid umetnosti koji vas privlači. Ako vaš natalni horoskop naznačava glumačke sposobnosti, ovo je period u kome će kameleonska priroda Neptuna biti od velike koristi. Ovo bi mogao da bude inspirativan period, ali dobro proverite, kako biste izbegli sve što je sumnjivo ili lažno. Izbegavajte šeme, posebno ako Neptun ima izazovne aspekte. Sa Neptunom u usponu koji vlada VIII kućom u horoskopu solarnog povratka, jedan naš klijent se strasno kladio na konjskim trkama i izgubio veliki deo svog teško stečenog novca. Vaša kreativnost će se najbolje iskazati u domenu kuće u čijem vrhu su Ribe.
PLUTON - Ovo je period u kome se utvrdjuje ono što je bilo do sad i u kom se privodi kraju jedna era. To može da se poklopi sa nečim "po prvi put" u vašem zivotu.Ali može biti tendencija da se izbegnu obaveze i pokušaja da se olako provuče, posebno ako Pluton nema neke izazovne aspekte od strane planeta u tranzitu. Pluton u usponu često izaziva potrebu za kontrolom, za menjanjem drugih kako bi se izbeglo menjanje sebe. To ukazuje na pojačano izražavanje ličnosti i, često, na priliku za rast i razvoj. Kuća koja u vrhu ima Škorpiona pokazuje gde bi trebalo da napravite neke dublje promene a gde da podstaknete rast i razvoj.


OPŠTE NAPOMENE

Ovo što sledi su opšte napomene i podsetnik za izvesne aspekte solarnih povrataka. One su plod posmatranja stotina horoskopa i mnogo godina rada na ovom fascinantnom metodu analiziranja natalnog horoskopa za svaku godinu.

Radi što veće tačnosti, držite sve aspekte između natalnih planeta i planeta solarnog povratka unutar 5*. Razlika od samo 20’ u vremenu rodjenja može da izmeni čitave minute u položaju Sunca, a jedna minuta položaja Sunca pravi razliku od 4* u Zenitu, moraju se uzeti u obzir neki aspekti sa vrhovima kuća u horoskopu solarnog povratka. Ponovo vidimo da 5* u oba pravca odlično funkcioniše. Takođe su važna odgovarajuća izračunavanja geografske širine i dužine, pošto se i one odražavaju na stepenima vrhova kuća u horoskopu solarnog povratka, posebno ako koristite našu tehniku premeštanja.
Horoskopi solarnog povratka su najmoćniji kada je U USPONU ZNAK NATALNOG ASCEDENTA, posebno ako je u usponu isti stepen (unutar 3* ili 4*). Ovo se javlja otprilike svake 33 godine u zavisnosti od toga da li ste se odselili iz rodnog mesta. Svaki događaj koji se pojavi tokom takve godine izgleda da utiče na vas lično , bez obzira da li ste koristili natalne koordinate ili one za mesto boravka.
Kada suUGLOVI PREOKRENUTI ( npr. natalna VII kuća je sada Asc solarnog povratka) izgleda da situacija ne obecava mnogo. Osećaćete se izloženi na milost i nemilost drugih ljudi ili ćete čak imati žestoku svađu ili tuču sa bračnim partnerom ili poslovnim partnerom. Jupiter ili Venera u usponu to mogu izmeniti. Iste okolnosti mogu preovladati i kada je Mesec solarnog povratka u opoziciji sa Suncem. Sa druge strane, to može trasirati put zdravoj ravnoteži između vas i drugih ljudi, pošto ćete biti u stanju da nađete sredinu između sopstvenog stava i prilagođavanja.
Posebno je značajna svaka PLANETA koja prima povratak (unutar 3* do 4*), a kuće u horoskopu solarnog povratka kojima vlada ta planeta zahtevaju posebnu pažnju. Planete solarnog povratka (tranzite tog dana) treba smatrati aktivnim samo kada su u aspektima sa natalnim planetama.
Svaka planeta koja se nalazi unutar 3* vrha kuće, aktivira tu kuću. Svakoj planeti u uglu (I, IV, VII ili X kuća ) ili unutar 5* pre ugla trebalo bi posvetiti dodatnu pažnju. Takođe i kući kojom vlada ova planeta.
Kuće u horoskopu solarnog povratka koje sadrže natalni Asc i MC jesu ključne kuće za određivanje aktivnosti za tu godinu. Kuća koja sadrži Asc ukazuje na oblast u kojoj ćete preduzeti nešto lično, ona koja sadrži Zenit ukazuje gde možete delovati javno ili očigledno.
Kada god jedna ili više planeta solarnog povratka formira T-kvadrat sa natalnim kvadratom ili opozicijom, posebno kada T-kvadrat postane veliki krst, možete očekivati veliku aktivnost u solarnim kućama koje su u to uključene, posebno ako su ove konfiguracije pokrenute lunacijama ili eklipsama. Isto se dešava i kada neka inkonjukcija formira Jod. Kada trigon postane veliki trigon, to ukazuje na izvesnu lakoću i proticanje, ali u principu nije u vezi sa velikom aktivnošću.
Kada se natalni Saturn nadje u XII kući, to često označava potrebu da se bude sam, poveravanje ili čak hospitalizaciju. Saturn solarnog povratka ovde ukazuje da biste mogli da posetite nekoga ko je u zatvorenom prostoru. Ovo daje sposobnost za koncentraciju na unutrašnje stvari, posebno na one koje su u vezi sa pojedinačnom karijerom, kao što je karijera pisca, slikara ili istraživača.
Tamo gde u natalnom horoskopu pada Mesec solarnog povratka, to je mesto koje ukazuje na područje aktivnosti ili nemira tokom godine. Mesto na kom su natalni Pluton ili Pluton solarnog povratka upućuje na oblast u kojoj se pruža prilika za rast. Jupiter solarnog povratka ili natalni Jupiter u XII kući mogu ukazati na izvesnu zaštićenost u toj godini( poslovnično“andjeo na ramenu“).
Kad god je Ascedent solarnog povratka u kvadratu ili inkonjukciji sa natalnim Asc, može doći do zdravstvenih problema ili ličnih preokreta; proverite druge Asc solarnog povratka i aspekte u VI kući da biste ovo potvrdili.
Kada su MC solarnog povratka i natalni MC harmonični, napredovaćete u karijeri; sa teškim aspektima, moguće su teškoće u ovoj oblasti. Ako ima inkonjukcija, neophodno je prilagođavanje. Pozitivan način da se sa ovim izađe na kraj je da se promene stari načini delovanja i da se čovek oslobodi negativnog razmišljanja.
Kada čitate horoskop solarnog povratka mislite u terminima POLARITETA KUĆA. Aktivna XI kuća može u centar pažnje izbaciti decu ili ulaganja ( V kuća ), kao i prijatelje, društvenu aktivnost ili prihode od poslova (XI).
Tokom višegodišnjeg rada sa horoskopima solarnog povratka došle smo do izvesnih pokazatelja koji izoluju neke uobičajene dogadjaje. Ovo može biti samo pomagalo, pošto treba imati u vidu ceo horoskop ( i solarnog povratka i natalni), kao i progresije i direkcije solarnog luka koje deluju. Ali, ipak mislimo da će vam ova zapažanja pomoći.

POKAZATELJI BRAKA

-Ako su vam aktivirane III, VII, IX i XI kuća,izlaze na Ascedent ili imaju u sebi Sunce ili vladara Ascedenta.
- Ako su ugaoni Venera, Mars, Pluton ili Saturn (natalni ili Solarni).
Ali, zapamtiite da od mogućih osam uvek treba dea bude najmanje tri pokazatelja.

POKAZATELJI TRUDNOĆE ILI ROĐENJA DETETA

- Ako su vam aktivirane IV, V i XI kuća.
- Lunarni čvorovi (natalni ili solarnog povratka) preko ose 5.-11., ili u padajućim kućama.
- Mesec ili Ascedent i Zenit ugaoni, ili u V ili XI kući.
- Neptun (solarni ili natalni) u IV kući.

POKAZATELJI PROMENE ZANIMANJA ILI POSLA

- Ako su aktivirane II, VI i X kuća.
- Uran u VI ili X kući ( u VI ukazuje na promenu unutar radne organizacije, dok u X može biti promena pravca u karijeri). Takođe i Mesec i Mars imaju slično značenje.

RAZVOD

- Aktivirane III, VII, VIII i IX kuća.
* III kuća zbog raskidanja ugovora;
* VII kuća - raskid sa partnerom;
* VIII kuća pokazuje nam finansijsko stanje, a i promene u sekslualnom životu:
* IX kuća ukazuje na neka pravna pitanja;
- Uran, Pluton i Mars su obično ugaoni.

ZDRAVLJE

- Pogledajte I, VI i XII kuća;
- Za operacije se gledaju XII i VIII (hospitalizacija); ako je Mars u VIII kući ili na Asc, ili je Mesec u VIII kući i ima izazovne aspekte proverite nije li moguća neka operacija. Mnogo puta su ovakvi pokazatelji prisutni u slučajevima carskog reza na porodjaju, kao i kod plastičnih operacija i operacija zuba.
- Afliktovani vladari kuća zdravlja i Ascedenta iz natala.
- Molimo vas da zapamtite da jake VI i XII kuća takođe znače promenu posla, savetovanje, terapiju, dobrovoljni rad i slično.
- Jaka aktivnost II i VIII kuće može značiti nasledstvo (sa IV kućom), ugovor o osiguranju ili podizanje novca od osiguranja (sa VII i IX kućom ) ili odlazak u dugove.
- II, V i VIII mogu ukazivati na sreću na kocki ili ulaganje.
- Jaka aktivnost III i IX kuće često je u vezi sa putovanjem ili prilikom za obrazovanje.
- V i IX mogu značiti unučiće, ako je to verovatno.
- Ako su aktivirane i V i VII kuća, a Venera istaknuta, to obično znači ljubavnu vezu koja će kulminirati romantičnom privrženošću.Ako je osoba već u braku, može doći do povećanja porodice. V i XII kuća mogu značiti tajnu ljubavnu vezu sa nekim ko je već u braku, a VII i XII partnera koji nije veran.
PROMENA DOMA
- Ovo je najčešće naznačeno aktivnošću III i IV kuće. Mesec, Mars ili Uran u IV kući mogu biti vezani sa promenama. Saturn u ovoj poziciji ukazuje da je bolje ostati na istom mestu ili odložiti selidbu. Ako su Mesec, Mars ili Uran u III kući, možda ćete osećati potrebu da promenite okolinu i pričati o tome, ali nije sigurno da ćete to i uraditi.
- VII kuća je često u vezi sa promenom kuće u kojoj živite, pošto predstavlja novi dom (IV kuća iz IV kuće).
- Za selidbu u udaljena mesta, pogledajte veze između IV i IX kuće. Uran u IV, ako je jedini pokazatelj, ne označava nužno selidbu. On može označavati promene u kući, kao što je preuređenje, ili dolazak još nekoga da živi sa vama, a odlazak onoga ko je do tada živeo u vašoj kući. Mars označava slične mogućnosti.


Marion Marč i Džoan Mekevers
Najbolji način da se nauči astrologija – knjiga IV
Proricanje budućnosti
avatar
Chocoladizza

Posts : 39
Join date : 08.07.2010
Age : 39
Location : Čokoladija

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: Solarni povratak

Počalji od bibiboom taj Čet Okt 14, 2010 9:02 pm

Solarni povratak

Ovaj izraz relativno se često čuje kod klijenata kada zakazuju astrološku konzultaciju. Oni koje ne zanima njihova natalna karta nego ono što im donosi budućnost odnosno godina koja je pred njima, mnogi od njih, iz meni nepoznatog razloga iako ne i pogrešno, nazivaju solarnim povratkom. Neobično je kako je stručan astrološki izraz došao do tolikih korisnika astroloških konzultacija i uvriježio se u njihovoj komunikaciji.

No što je zapravo solarni povratak?
Baš kao što mu i samo ime govori radi se o točnom trenutku kada se svake godine Sunce vrati na točnu poziciju (u stupanj, minutu i sekundu) koje je imalo u trenutku vašeg rođenja. Za taj se trenutak izračuna horoskop koji nazivamo horoskopom solarnog povratka.
Možemo ga nazvati mini-horoskopom za razdoblje od jednog do drugog rođendana koji pokazuje naglašene astrološke trendove
za taj period. Horoskop solarnog povratka možemo promatrati kao zasebnu cjelinu no kao i kod većine drugih prognostičkih metoda, poželjno ga je usporediti s natalnim astrološkim pozicijama.

Kao što mu i samo ime kaže, u solarnom horoskopu najvažnija je pozicija Sunca kao i njegovi aspekti s ostalim pozicijama u solarnom
horoskopu. Položaj Sunca u nekoj kući solarnog horoskopa dat će području koje ta kuća predstavlja posebnu važnost.
Na primjer ako je u horoskopu solarnog povratka Sunce u sedmom polju, u toj solarnoj godini naglašeni će biti odnosi s drugima na partnerskoj razini i na privatnom i na poslovnom planu ili će osoba biti osobito izložena oku javnosti radi nekog razloga.
Druga važna stvar je i pozicija ascendenta solarnog povratka naspram natalne karte – ona će označiti drugi fokus događanja
za tu solarnu godinu i upotpuniti astrološku prognozu.
Posebno su važne godine kada se ascendent solarnog povratka nađe u istom znaku kao i natalni ascendent – to su obično godine kada se događa nešto važno na osobnom planu i kada nas prati iznimna probitačnost i karizma.

Ipak, horoskop solarnog povratka nije jedino što nam nudi astrološka prognostika. Za preciznije rezultate kada je u pitanju analiza budućih trendova važno je ovu tehniku kombinirati s drugima poput planetarnih tranzita, progresija, direkcija… Tek kada se neki budući trend potvrdi pomoću više metoda astrološkog prognoziranja možemo sa sigurnošću govoriti o njegovoj realizaciji. Pa čak i tada trebamo biti oprezni s iznošenjem svoje prognoze.

izvor: http://astrodrom.hr/tag/solarni-povratak/

avatar
bibiboom
Admin

Posts : 277
Join date : 08.02.2010
Age : 39

Pogledaj profil korisnika http://bibiboom.serbianforum.info

Nazad na vrh Ići dole

Re: Solarni povratak

Počalji od bibiboom taj Pet Jan 28, 2011 12:01 am

I JOS PO NESTO O SOLANRNOM POVRATKU

Solarna karta se posmatra zasebno i u kombinaciji sa natalnom kartom.
Vrlo je bitno posmatrati Asc i planete koje se nadju u prvoj kuci.
Asc predstavlja nas izgled za tu godinu,temperament,a znak u kojem se nalazi vladar asc pridodaje osobine licnosti.

npr asc u strelcu ,a na vrhu ic rak.Tumaci se ovako iskrenoj i otvorenoj osobi (strelac)rak ce dodati i osecaj za kucu i porodicu.
Vladar asc i planete u prvoj kao sto smo vec spomenuli su jako bitne.
Druga stvar koju posmatramo je gde nam je otislo sunce u ovoj solarnoj godinu.Tamo gde je sunce najveci deo aktivnosti ce biti usmeren.Na tom polju cete prosto zeleti da zablistate.
Takodje i to vazi za kucu koja pocinje u znaku lava.
Treca jako bitna stvar je natalna kuca koja izlazi na solarni asc.Ako se asc nadje na tri ,cetiri stepena od vrha neke kuce naprimer pri samom kraju trece kuce,binta kuca je cetvrta.Znaci ne ona iz koje asc izlazi vec u koju ulazi.


Zatim imamo podelu planeta po osama

Ukoliko se u ovom solaru nadje vecina planeta na ISTOCNOJ STRANI bicete prepusteni sami sebi da donosite odluke.U ovoj situaciji sami ste sebi pomoc i osecate se prilicno snazno

Vecina planeta na ZAPADNOJ STRANI .U ovoj godini drugi su ti koji namecu izbor.Nemate preveliku kontrolu nad vasim zivotom..

Vecina planeta IZNAD HORIZONTA bicete objektivni i usredsredjeni na spoljne dogadjaje.Godina poslovnih i drustvanih stvari.

Vecina planeta ISPOD HORIZONTA ovo je period kada cete zeleti da se povucete u sebe i zivite u nekom svom malom svetu.

Sledeca stvar koju gledamo je rasporedjenost planeta po kucama

Ako su planete usredsredjene od PRVE DO CETVRTE kuce to je godina u kojoj brinete o sopstvenim potrebama .Nemate strah od izrazavanja pravog ja.
U ovoj godini mozete promeniti svoj fizicki izgled (NATO AKO CITAS OVO ,ETO TI ODGOVORA ZA VECINU PLANETA U PRVOJ KUCI )

Planete koje su usredsredjene od PETE DO OSME donose nam puno kontakata sa ljudima (EVO NATO I MENI MOZDA JEDNA SKOLICA ASTROLOGIJE ,PUN PETA KUCA )


Ako su naglasene OD DEVETE DO DVANAESTE to se smatra periodom drustvenosti i tu moze da da pecat kada je vas posao u pitanju.

Ako se vise planeta nadje u UGLOVIMA KUCA ovo ukazuje na godinu u kojoj moze biti zapocet neki novi projekat ,zasnovan novi odnos.Ili ce jedostavno natus privuci paznju narocito ako se mesec ili sunce nadju na uglovima kuca .

Ako se planete nalaze u KUCAMA KOJE SLEDE to predstavlja zavrsetak nekog projekta i to u ono vreme kada pocinje neki solarni horoskop.

Vise planeta u PADAJUCIM KUCAMA onda je ovo godina u kojoj dolazi do promena i razvoja duhovne aktivnosti.U negativnom smislu godina rasipanja energije.
naprimer : Osoba sa ovakvim solarom je otisla od kuce da radi u drugi grad ,prihvatila obecani posao i na kraju se posle nekoliko nedelja vratila kuci.Znaci uzaludno rasipanje energije.
avatar
bibiboom
Admin

Posts : 277
Join date : 08.02.2010
Age : 39

Pogledaj profil korisnika http://bibiboom.serbianforum.info

Nazad na vrh Ići dole

Re: Solarni povratak

Počalji od bibiboom taj Pet Jan 28, 2011 1:23 am

ZNACI U UGLOVIMA

Asc predstavlja pocetak odredjene solarne godine ,a vrh cetvrte kuce kako ce se ta godina zavrsiti.

KARDINALNI ZNACI u sva cetiri ugla .aktivna godina puna energije .Zivot se svodi na kucu,partnera,posao.Preporucuje se vise fizicke energije u tom periodu.

FIKSNI ZNACI u sva cetiri ugla ,Ovo je introspektivna godina ,kao i godina koja moze doneti finansijske probleme.Takodje ovo moze biti i godina kupovine i prodaje zemlje,kola.

PROMENJIVI ZNACI u uglovima godina kada smo okrenuti drugim ljudima i njihovim potrebama.Godina kada mozemo nastaviti da se obrazujemo.Takodje i godina u kojoj mozemo puno pricati a nista ne uraditi.

ASC KARDINALAN A IC FIKSAN
Pocetak godine bice aktivan ,a na kraju ce se zavrsiti tako sto cete dobiti ono sto ste hteli.Bitno za ovu godinu je postaviti sebi ciljeve


ASC KARDINALA A IC PROMENJIV
Aktivna godina ali rezultati zavise od drugih a ne nas samih.


ASC FIKSAN A IC PROMENJIV
Godina u kojoj je fleksibilnost jako bitna.Jer moze doci do promene dugorocnih planova.


ASC FIKSAN A IC KARDINALAN
u ovom slucaju treba nesto preduzeti u vezi planova.Godina u kojoj treba da se krene napred


ASC PROMENJIV IC FIKSAN
drugi ce uticati na vas i vase odluke.Nedozvolite da postanete zavisni od drugih ljudi.


ASC PROMENJIV IC KARDINALAN
Aktivni i povezani sa drugim ljudima ali godina nece biti bas produktivna.

UMETANJE
Umetnuta osa je obicno zariste cele godine .U ovom slucaju mogu biti umetnute dve do tri kuce,i bitni su svi vladari ove kuce.Na pocetku godine umetnuta planeta se uopste ne prikazuje,nema jako dejstvo.Sve do perioda kada horoskop nekrene da se krece unapred.


avatar
bibiboom
Admin

Posts : 277
Join date : 08.02.2010
Age : 39

Pogledaj profil korisnika http://bibiboom.serbianforum.info

Nazad na vrh Ići dole

Re: Solarni povratak

Počalji od bibiboom taj Pet Jan 28, 2011 1:55 am

ZNAK U USPONU NA ASC SOLARNOG HOROSKOPA

Ovaj znak je jako bitan,jer daje ton vasem temperamentu u ovoj godini.

OVAN :Period akcija ,brzih odluka,povecane aktivnosti.Narocito ako bik pada na vrh druge kuce ,onda i finansijska odgovornost.Jer naglost ovna moze dovesti do trosenja .Ako mars dolazi iz seste kuce mozda cete promeniti i posao.

BIK: Finansijske ,kucne i profesionalne obaveze su bitna stavka u ovoj godini.Osoba zeli da se fizicki promeni,ulepsava se .A ako se vodolija nadje u zenitu mozete biti nezadovoljni predpostavljenima.Imate potrebu da dodirujete i budete dodirivani.Ovde su bitne natalna i solarna venera jer pokazuju gde je draz ove godine.

BLIZANAC:Dosta promenjivosti prema sebi i drugima.Bicete znatizeljniji i otvoreni za nove ideje.Bitni su natalni i solarni merkur,tamo gde je on tu cete lako plasirati svoje ideje.Ako blizanci dolaze iz natalne jedanaeste kuce ,drustvani zivot je jako bitan.

RAK: Ovo je godina ranjivosti,pa morate nauciti da budete tolerantni u mnogim stvarima.iako bas naprotiv vi radite uvek suprotno.Natalni mesec i solarni mesec ukazuju gde su bitne svari u horoskopu.


LAV:Godina kada je jako dobro uraditi nesto kreativno narocito ako lav izlazi iz natalne trece i pete kuce.U ovoj godini treba naci godinu samoizrazavanja a to je mesto gde se nalazi natalno i solarno sunce.

DEVICA:Ovo je godina kada zelite da promenite svakodnevne ili poslovne navike.Previse ste kriticni i analiticni u ovoj solarnoj godini.Naglasak je na rad i zdravlje,mada mozete bespotrebno brinuti.Merkur natalni i solarni nagovestavaju gde nam je paznja usredsredjena.

VAGA: Porodica,ljubav zakon to su stvari koje mogu da vas obuzimaju ove godine.U ovoj godini vecina ljudi ili zeli da sa nekim saradjuje ili da se prepire oko necega i sve to znog licne ravnoteze.Ako solarni asc izlazi iz 10 kuce mozete imati utisak da vam je polozaj ugrozen na neki nacin.Drustvene potrebe u ovoj godini odredjuju venere natalna i solarna

SKORPIJA :U ovoj godini morate biti svesni kako vladate sobom,jer se mogu javiti snazna osecanja za one za koje ste ili niste.Mozete pozeleti da sami otpocnete posao ili postanete sef.Ovo je dobar period da preduzmete nesto kako bi ste dosli do promena.Gde se krije akcija kazace nam mars i pluton.

STRELAC:Godina u kojoj ce vam se pruziti da zaradite vise.Ali to opet zavisi od jupiterovog aspekta i kuce u kojima se nalazi.Godina u kojoj imamo zelju za putovanjem,avanturama,slobodnim duhom.Nedozvolite da svet gledate kroz ruzicaste naocare.

JARAC:Godina u kojoj nas cekaju velike odgovornosti,ali takodje i zategnuta situacija sa novcem,troskovi.Ako je strelac na vrhu 12te mozete brinuti oko nekih pravnih stvari.Posao i karijera je nesto sto ce vas okupirati u ovoj godini,a na kojim poljima reci ce nam saturn natalni i soalrni.

VODOLIJA:Godina u kojoj tezimo samostalnoscu,promenama ,otpocinjemo planove za buducnost.Tezimo originalnoscu i tome da se izrazimo kao licnosti na sebi sopstven nacin.Urani natalni i solarni igraju glavne uloge u ovome.

RIBE:Ovo je period nemira,gde tezimo da izvedemo promene prema emotivnim razmisljanima a ne razumu.Dobra je godina za umetnosti,za estetiku za ljubavne veze,Treba upoterebiti svoju mastu i pokusati da snove pretvorimo u javu.Da najbolje izvucemo iz svog neptuna.
avatar
bibiboom
Admin

Posts : 277
Join date : 08.02.2010
Age : 39

Pogledaj profil korisnika http://bibiboom.serbianforum.info

Nazad na vrh Ići dole

Re: Solarni povratak

Počalji od Sponsored content


Sponsored content


Nazad na vrh Ići dole

Nazad na vrh


 
Dozvole ovog foruma:
Ne možete odgovarati na teme u ovom forumu