ASTROLOSKI POJMOVI

Ići dole

ASTROLOSKI POJMOVI

Počalji od atina taj Uto Feb 23, 2010 8:32 pm

Na koje cete nailaziti proucavanjem astrologije:

ALKOHODAN - Davalac godine, nebesko telo koje se nalazi na mestu Hilega (Almutin) i poseduje najveću moć, naročito kada se u nekom aspektu smatra za Hilega.

AFEL - tačka u kojoj je nebesko telo na svojoj eliptičnoj putanji oko Sunca maksimalno udaljeno od Sunca.

AJANAMŠA - Sanskritska reč za precesiju. To je rastuća razlika između tropskog i sideralnog zodijaka, koja se menja konstantno oko 50'' godišnje i trenutno iznosi 23 stepeni 50'.

APOGEJ - tačka u kojoj je nebesko telo na svojoj putanji oko Zemlje maksimalno udaljeno od Zemlje.

ASTROKARTOGRAFIJA - vrsta prostorne astrologije koja za svoju osnovu uzima ekvatorski koordinatni sistem.

AZIMUT - koordinata horizontalnog sistema. Označava ugao između nebeskog merdijana koji prolazi iznad mesta posmatranja i vertikala.

ALMUTIN - planeta koja je procenjena kao vladajuća, po pitanju određivanja životnog veka.

ANARETA - razarač života, nebesko telo koje sa Hilegom tvori najnepovoljniji aspekt.

ANTISCIJUM - aspekt određen time što dva nebeska tela zauzimaju istu dužinu u odnosu na solsticijum.

APLIKATIVAN - aspekt koji je najpre privremen, pa tek onda egzaktan.

ASCEDENT, ASC - tačka na ekliptici koja za određeno mesto ili trenutak upravo izlazi na horizontu.

ASPEKTI - uglovi planeta.

ASTROLOŠKI SATI - planetarni sati.

BRZA PLANETA - ubrzana planeta, čija je trenutno kretanje po putanji brže od srednjeg.

ČVOROVI - tačke preseka putanje nekog nebeskog tela sa Zemljinom ravni. U astrologiji se pažnja pridaje samo lunarnim čvorovima.

DEBILITATES - slabost planete.

DEKADA - podela zodijaka na trideset šest jednakih podeljaka.

DEKLINACIJA - ugaono rastojanje nebeskog tela od nebeskog ekvatora.

DESCEDENT - tačka ekliptike koja u odnosu na neko mesto i vremenski trenutak upravo zalazi na zapadnom horizontu.

DETRIMENTUM - poništavanje i jedna od slabosti planeta.

DIGNITITET - sistem uzvišenih položaja planeta.

DIREKCIJA - tehnika predviđanja, 1 stepen = 1 godina života.

DOMICIL - sedište neke planete.

DOMINACIJA - vladavina znaka, položaj neke planete u svom domicilu (kući).

DONJA KULMINACIJA - prolazak zvezde kroz najnižu tačku na nebeskom merdijanu.

EGZAKTAN ASPEKT - nastupa kada je razlika između stvarne i teoretske dužine kod datog aspekta manja od jednog stepena.

EGZALTACIJA - položaj planete u kojem je njeno dejstvo najjače.

EKLIPSA - pomračenje Sunca ili Meseca.

EFEMERIDSKO VREME - vreme koje se zasniva na godišnjoj revoluciji Zemlje oko Sunca.

EKVINOCIJ - Ravnodnevnica, vreme izjednačavanja dana i noći. Kada se Sunce nalazi u ekvinocijskim tačkama.

EKVATOR - veliki krug opasan oko Zemlje, podjednako udaljen od oba pola, deli Zemlju na severnu i južnu hemisferu.

EKLIPTIKA - veliki krug na nebeskoj sferi, krug preseka ravni Zemljine putanje sa nebeskom sferom.

ELEVACIJA - visina nebeskog tela iznad horizonta.


FIKSNI ZNACI - Bik, Lav, Škorpija i Vodolija.

GALAKTIČKI CENTAR - centar gravitacije galaksije Mlečni put. Trenutno je na 26 stepeni 54' Strelca.

GENITURA - horoskop.

GEOCENTRICAN - kojem je Zemlja središnja tačka.

HAJC - položaj određene muške i dnevne planete u nekom muškom zodijačkom znaku ili ženske i noćne planete u datom ženskom zodijačkom znaku iznad horizonta.

HELOCENTRIČAN - koji se odnosi na Sunce kao središnju tačku.

HILEG - planeta ili nebesko područje presudno za čovekov život.

HORIZONT - kružna linija koja se prividno spaja na Nebu i Zemlji.

HORIZONTALNI SISTEM - sistem koordinata koji se odnosi na horizont.

HORIZONTALNI SISTEM - sistem koordinata koji se odnosi na horizont.

IMUM COELI - Nadir ili 4. kuća horoskopa.

IZGON - egzil, slabost u kojem nebeska tela bivaju ometena u svom dobrom dostojanstvu.

JULIJANSKI KALENDAR - rimski kalendar koji je 46. godine po Hristu uveo Cezar, a kasnije prozvan julijanksi kalendar.

KADENCE - silazne kuće, kuće u padu.

KARDINALNI ZNACI - Ovan, Rak, Vaga i Jarac.

KAZIMI - neka planeta se nalazi u kazimiju ili Sunčevom srcu kada njeno odstojanje od Sunčevog središta, bilo po širini ili dužini, iznosi manje od 16 lučnih minuta. Njeno dejstvo tada biva naročito pojačano.

KAZUS - pad.

KONJUKCIJA - zajednički sjaj, aspekt prilikom kojeg nebeska tela zauzimaju istu dužinu, dakle 0 stepeni.

KOSMIČKI IZLAZAK - nastupa kada neko nebesko telo izlazi zajedno sa Suncem.

KOSMOGRAM - horoskop.

KULMINACIJA - prolaz nekog nebeskog tela kroz merdijan mesta osmatranja.

KVADRAT - četvrtinski sjaj, aspekt sa uglom od 90 stepeni ili 270 stepeni. Nepovoljan aspekt.

KVINKUNKS - petodvanaestinski sjaj, aspekt sa uglom od 150 stepeni ili 210 stepeni. Nepovoljan aspekt.

LATITUDA - koordinata ekliptičkog koordinatnog sistema. Predstavlja uglovno odstojanje nebeskog tela od ekliptike.

LONGITUDA - predstavlja ugao u ravni ekliptike koji se meri od gama tačke do projekcije nebeskog tela na ekliptiku u direktnom smeru.

LILIT - u astrologiji Crni Mesec.

LOTOS POZICIJA - cvetna konstalacija.

LUNACIJA - uzastopni sled svih Mesečevih mena.

MEDIUM COELI - zenit, M. C; deseta kuća horoskopa.

MESEČEVI ČVOROVI - Zmajeve glave.

MUŠKE PLANETE - Sunce, Mars, Jupiter, Saturn.

MUŠKI ZNACI - Ovan, Blizanci, Lav, Vaga, Strelac, Vodolija.

NADIR - tačka položaja koja leži naspram zenitu na nebeskoj sferi, 4. kuća u horoskopu.

NASILNE ZVEZDE - Algol, Antares, Aldebaran, jer podstiču nasilnost.

NEBESKA KARTA - zvezdana karta, kartografski prikaz rasporeda zvezda po sferi.

NEBESKA SFERA - sfera čiji je prečnik mnogo veći od Zemljinog, a u čijem se središtu nalazi Zemlja.

OKCIDENT - Zapad.

OKCIDENTALAN - oznaka planete koja, sledeći Sunce, uveče zalazi i ujutro izlazi posle njega.

OKULTACIJA - eklipsa planete, termin eklipsa se uglavnom koristi za okultaciju koja skriva Sunce ili Mesec od pogleda sa Zemlje.

OPOZICIJA - suprotni sjaj, aspekt pod uglom od 180 stepeni. Nepovoljan aspekt.

ORBIS - krug dejstvovanja sa prečnikom od nekoliko stepeni oko jedne tačke aspekta u okviru kojeg je još na snazi efekat koji stvara neka planeta iz određenog područja.

OSNOVNA TAČKA - prolećna tačka.

PAD - kazus, položaj neke planete prilikom kojeg je njeno dejstvo umanjeno u najvećoj meri.

PARALELNI ASPEKT - deklinacijski aspekt, širinski aspekt, nastupa kada dve planete zauzmu istu severnu ili južnu širinu ili deklinaciju.

PARAN - uglovni odnos između planeta i fiksnih zvezda u horoskopu.

PERIGEJ - tačka u kojoj je objekat na svojoj putanji oko Zemlje najbliži Zemlji.

PERIHEL - tačka u kojoj je nebesko telo na svojoj eliptičnoj putanji oko Sunca najbliže Suncu.

PEREGRINITET - određena planeta je oslobođena od bilo kakvih digniteta.

P. M. - skraćenica od izraza Post merdiem, tj. posle podne.

POLARNA OSA - rotaciona osa koja prolazi kroz oba Zemljina pola ili polove nekog drugog nebeskog tela.

POMRAČENJE - geometrijsko - optički fenomen, koji dovodi do zamračivanja nekog nebeskog tela.

PONOĆNO SUNCE - Sunce koje u polarnim regijama ne izlazi na horizont.

POSLEDANJA ČETVRT - Mesečev položaj na 90 stepeni zapadno od Sunca, nastupa oko sedam dana pre mladog Meseca.

PRAZAN HOD - horoskopski fenomen kada neka planeta unutar 180 stepeni ne nailazi ni na jednu drugu planetu.

PRECESIJA - kretanje Zemljine ose oko ekliptičkog pola u toku ca. 25.800 godina.

PRIMARNA DIREKCIJA - astrološka tehnika direktiranja kod koje se koristi dnevno Zemljino obrtanje; jednom direkcijskom luku od 1 stepen (4 minute), odgovara jedna godina života.

PROLEĆNA TAČKA - Ovnovska tačka, ekvinocijska tačka u kojoj Sunce stoji u Prolećnoj ravnodnevnici i seče nebeski ekvator u pravcu jug - sever.

PROMENJIVI ZNACI - Blizanci, Devica, Strelac i Ribe.

PRVA ČETVRT - položaj Meseca na 90 stepeni istočno od Sunca, nastupa oko 7 dana posle mladog Meseca.

PUN MESEC - mena u kojoj se Mesec nalazi u opoziciji.

RADIJALNO KRETANJE - kretanje nekog nebeskog tela u pravcu posmtračevog pogleda.

RADIKS HOROSKOP - horoskop rođenja.

RECEPCIJA - nastupanje suprotnih planetarnih dignititeta.

REKTASCENZIJA - prvi uspon, luk izmeren na nebeskom ekvatoru, između Prolećne tačke i deklinacijskog kruga, koji prolazi kroz zvezdu.

REKTIFIKACIJA - korektura vremena rođenja.

RETROGRADNO - unazadno kretanje.

ROTACIJA - obrtanje nekog nebeskog tela oko sopstvene rotacione ose ili sistema tela oko zajedničke ose rotiranja.

SAGOREO - izraz za planetu čija udaljenost od Sunca iznosi manje od 8 stepeni 30', pa je njeno značenje usred poklapanja sa Sunčevim prilično umanjeno.

SEKSTIL - šestinski sjaj, aspekt sa uglom od 60 stepeni ili 300 stepeni. Smatra se za dobar aspekt.

SEKULARAN - koji se ponavlja isključivo na svakih sto godina, odnosi se na velike vremenske periode.

SEKUNDARNA DIREKCIJA - astrološka tehnika direktiranja kod koje direkcijski ključ predstavlja Zemljino dnevno spojeno kretanje oko ose i godišnje obrtanje oko Sunca. Svaki dan posle rođenja važi kao jedna godina života.

SEPARACIJA - okončanje nekog aspekta, pri čemu se brža planeta udaljava od sporije.

SICIGIJA - astronomska oznaka za konjukciju i opoziciju između dva nebeska tela, posebno između Zemlje i Meseca.

SINGLTON - žižna tačka horoskopa, planeta koja se jedina nalazi s jedne strane horizonta, dok su sve ostale na drugoj.

SUNČEV DAN - interval između dva uzastopna prolaska Sunca kroz isti merdijan.

SIDERALAN - koji se odnosi na fiksne zvezde.

SILAZNE KUĆE - horoskopske kuće od devete do četvrte.

SOLSTICIJUM - Sunčeva obratnica, vreme najvišeg, odnosno najdubljeg Sunčevog podnevnog položaja.

STACIONIRANOST - stanje u kretanju neke planete ili komete prilikom prelaska sa unaprednog na unazadno kretanje ili kod preokreta, kada prividno nepokretno miruje na sferi.

STELIJUM - gomilanje više planeta u jednoj kući ili znaku, označava koncentraciju i obilje zbivanja.

SVETLO - u astrologiji označava Sunce i Mesec,

TRANZITI - prelasci planeta tokom kretanja preko područja koja se u natalnoj karti smatraju kao nepomična.

TRIGON - trećinski sjaja, aspekt sa uglom od 120 setepeni ili 240 stepeni. Važi kao najprijatniji i najpovoljniji sapekat.

TRIPLICITET - povezivanje po tri zodijačka znaka u četiri grupe.

TROPSKI - koji se odnosi na prolećnu tačku, npr. Tropska godina ili tropsko obrtanje.

TROPSKI ZNACI - Ovan, Vaga, Rak i Jarac.

UGAONA POLJA - ugaone kuće, oznaka za 1, 4, 7, i 10. kuću u horoskopu.

VIA KOMBUSTA - zona u zodijaku između 13 stepeni Vage i 9 stepeni Škorpiona.

VRH - u astrologiji prvi stepen pojedine kuće ili znaka.

VERTEKS - tačka koja se nalazi na zapadnoj strani horoskopa i označava presek ekliptike i primarne vertikale. Neki astrolozi ga smatraju pomoćnim DSC.

ŽENSKE PLANETE - Mesec i Venera (Merkur je anceps).

ŽENSKI ZNAKOVI - Bik, Rak, Devica, Škorpion, Jarac i Ribe.

ZENIT - temena tačka, najviša tačka na nebeskoj sferi, koja leži nasuprot nadiru, potpuno vertikalno iznad posmatrača.

ZLOĆUDNE PLANETE - Mars i Saturn, koje donose nesreću.

ZMAJEV REP - Zmajeva tačka u kojoj Mesec, krećući se sa severa seče ekliptiku u pravcu juga, u astrologiji se smatra da nonosi nesreću.

ZMAJEVA GLAVA - Zmajeva tačka u kojoj Mesec, krećući se sa juga, seče ekliptiku u pravcu severa, u astrologiji se uopšteno smatra da donosi sreću.

ZODIJAK - zona na nebu koja se prostire sa obe strane ekliptike na po otprilike 16 stepeni širine, unutar koje se po svojoj putanji kreću Sunce, Mesec i planete.

ZVEZDANO VREME - vremenska podela uslovljena dnevnim Zemljanim obrtanjem oko sopstvene ose, čija je jedinica zvezdani dan.


Izvor:Preuzeto sa neta.

atina

Posts : 15
Join date : 09.02.2010

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: ASTROLOSKI POJMOVI

Počalji od atina taj Uto Feb 23, 2010 8:35 pm

Asc - Ascedent (podznak)-1 kuca
Desc - Descedent - 7 kuca
IC - Imum coeli - 4 kuca
MC - Medium coeli - 10 kuca
Z - zenit
N - Nadir
sol - solarni horoskop
lun - lunarni horoskop
rx - radix
dir - direkcije
rm - rodjenje musko
rw - rodjenje zensko
sign - potentna planeta, signifikator
prom - latentna planeta
MD - Mutual disposition
R - retrogradni hod
lum - svetla (So, Mo)
DR - cvorovi Meseca
ben - benefici
mal - malefici
egz - egzaltacija
alf - aflikacija
disp - vladalac znaka
dom - sediste
apl - dopunjujuci aspekti
sep - odvajajuci aspekti
stat - stacionirana planeta
f - buduce
ST - sideralno vreme
LT - lokalno vreme
GT - vreme po Grinicu

atina

Posts : 15
Join date : 09.02.2010

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Nazad na vrh


 
Dozvole ovog foruma:
Ne možete odgovarati na teme u ovom forumu